Creo Parametric Advanced Modeling Training

Kód školení
S-CPADP


Délka školení
3 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo® Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 35 hodin samostatné práce se systémem Creo® Parametric.Náplň školení

Pokročilé konstrukční prvky (Variable Pull Direction Draft, Rotational Blend, Swept Blend, Auto Round).
Pokročilé modelovací metody (využití více křivek najednou, tažení proměnlivého průřezu po trajektorii, Helical Sweep - tvorba šroubovice, prvky řízené grafem,…).
Operace s prvky (modifikace, redefinice, potlačení, kopírování, zrcadlení, násobení, seskupování, záměna pořadí tvorby prvků, editace a nahrazení referencí prvku, vkládání nového prvku mezi již existující - insert mode,…).
Další editační funkce (Project, Wrap, Solidify, Intersection).
Práce s křivkami (skicovaná, skrz body, z rovnice, z řezu,…).
Hladiny - jejich definice a užití (vztažné prvky v hladinách, objemové prvky v hladinách,…).
UDF – tvorba uživatelem definovaných prvků.
Multibody – vytváření nových Body v dílu, rozdělení, spojování, průnik, vytvoření samostatných dílů, násobení, zobrazení v kusovníku.
Parametry – jejich definice a užití (systémové a uživatelské parametry).
Informace o součásti (hmotnost, těžiště, objem,…).Cíl

Cílem školení je prohloubit znalosti získané ze školení Creo Parametric Basic Training, a to především v oblasti modelovacích metod aplikovaných na modelování tvarově komplikovaných součástí, operace s prvky atd.