Creo Parametric Basic Training

Kód školení
S-CPBAS


Délka školení
3 dny
Komu je určeno


Školení je určeno pro nové uživatele systému Creo Parametric se základní znalostí obsluhy PC a operačního systému Windows.Náplň školení

Seznámení s prostředím systému Creo Parametric.
Práce ve skicáři - nástroje a užití (tvorba skici, kótování, relace, modifikace, regenerace, kopírování,…).
Základní modelovací metody (protažení, rotace, prvky Sweep, Blend).
Konstrukční prvky (přidání a odebrání materiálu -díry, zaoblení, sražení, zápichy, žebra, úkosy, skořepina,…).
Pomocné prvky - jejich definice a použití (vztažné roviny, osy, body, křivky, souřadné systémy).
Metody kopírování a násobení prvků.
Další funkce v režimu Part (relace, tabulky podobnosti, makra).
Základy tvorby výkresové dokumentace (výkres součástí, základní definice pohledů, kótování).
Základní principy při tvorbě sestav (založení sestavy, umisťování komponent).
Práce se soubory - ukládání, kopírování, přejmenování, mazání.
Konfigurační soubory systému.Cíl

Cílem školení je co nejrychlejší a nejefektivnější osvojení filozofie práce s novou technologií, získání znalostí z oblasti modelování, základy tvorby výkresové dokumentace a sestav.