Creo Parametric Mechanism Design Training

Kód školení
S-CPMDX


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Assembly Training, předpokládá se minimálně 70 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Vazby pro spojení mechanismů v sestavách (omezení stupňů volnosti).
Nastavení limitů volnosti pro posuvné a rotační vazby.
Tvorba spojení v prostředí MDX – vačka, ozubené soukolí.
Definice základen, lineárních a rotačních pohonů.
Založení analýzy pohybu s jedním i více motory.
Přehrávání a měření výsledků pohybu.
Vytvoření obálky pohybu vybraných komponent.
Tvorba Trace křivek – křivka tvořená bodem během pohybu.Cíl

Cílem školení je prostřednictvím Creo Parametric Mechanism Design navrhnout mechanismus a výsledky následně zpracovat – ať už ve formě videa, či získáním konkrétních hodnot zrychlení, rychlosti, apod.…