Creo Parametric ModelCHECK Admin Training

Kód školení
S-CPMCA


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training a předpokládá se minimálně 40 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení       
Seznámení s podnikovými normami a nastavením, jelikož cílem je během školení vytvořit konfiguraci ModelCHECK, která bude tyto podnikové normy a nastavení zohledňovat – konfiguraci je možné okamžitě začít používat.
Možnosti spouštění kontrol v Creo Parametric anebo mimo – hromadné kontroly dat.
Adresářová struktura konfigurace a typy používaných souborů.
Možnost konfigurace ručně přímo v textových souborech anebo v dialogovém okně v systému Creo Parametric.
Nastavení konfiguračních souborů – inicializační soubor pro spuštění ModelCHECK, podmínkový soubor pro načtení nastavení konfigurace dle definovaných pravidel, nastavení kontrol, konstant a seznamů možných hodnot aj.
Seznámení s jednotlivými kontrolami a jejich podrobným nastavením.
Vyhodnocení stavu chybových hlášení a varování, opravy nedostatků přímo pomocí nástrojů ModelCHECK anebo ručně – v dílech, sestavách a výkresech.
Nastavení kontrol dle podnikových norem a otestování podnikového nastavení na vlastních datech s následnou opravou.
Cíl

Cílem školení je naučit administrátory konfigurovat, spravovat a využívat možností modulu ModelCHECK, který slouží ke kontrole a vyhodnocení správnosti a kvality vytvářených dílů, sestav a výkresů dle podnikových norem.