Creo Parametric ModelCHECK Admin Training

Kód školení
S-CPMCA


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training a předpokládá se minimálně 40 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení       
Popis nastavení parametrů a tvorba kontrol odpovídajících podnikovým normám.
Typy, ovládání a spouštění kontrol.
Shape indexing a vytvoření databáze podobných dílů.
Tvorba a administrace databáze umožňující porovnávání získaných výsledků.Cíl

Cílem školení je naučit administrátory konfigurovat, spravovat a využívat možností modulu ModelCHECK, který slouží ke kontrole a vyhodnocení správnosti a kvality vytvářených dílů, sestav a výkresů dle podnikových norem.