Creo Parametric Mechanism Dynamics Training

Kód školení
S-CPMDO


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo ® Parametric Basic Training a Creo Parametric Advanced Assembly Design Training, předpokládá se minimálně 80 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Seznámení s prostředím – informace o možnostech systému.
Práce s modelem – definování spojení, určení počátečních podmínek,
       zadávání pohonů, sil, tření a tlumení ve vedení, atd.
Tvorba výpočtových analýz a vizualizace výsledků.
Optimalizační studie, práce s návrhovými proměnnými.
Generování vaček a výpočty vačkových mechanismů.Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s modulem Creo Parametric Mechanism Dynamics Option, využívání reálných simulací pohybu se započtením tření, gravitace, atd.