Creo Parametric Advanced Thermal Training

Kód školení
S-CPMTA


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 35 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Seznámení s prostředím – informace o možnostech systému, způsobu výpočtu.
Práce s modelem – určení okrajových podmínek, zadávání teplotních toků, práce se souřadnými systémy,….
Tvorba výpočtových analýz pro ustálené a přechodové stavy, vizualizace výsledků.
Optimalizační studie, práce s návrhovými proměnnými.
Práce s modelem v samostatné Creo Simulate, řízené vytváření výpočtové sítě prvků.
Použití výsledků pro pevnostní výpočty v Creo Parametric Advanced Structure.Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s modulem THERMAL.