Creo Parametric ModelCHECK UserTraining

Kód školení
S-CPMCU


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training a předpokládá se minimálně 50 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení       
Seznámení s kontrolami a jejich základním nastavením.
Možnosti spouštění kontrol v Creo Parametric anebo mimo – hromadné kontroly dat.
Vyhodnocení stavu chybových hlášení a varování, opravy nedostatků přímo pomocí nástrojů ModelCHECK anebo ručně – v dílech, sestavách a výkresech.
Možnost použití podnikového nastavení (pokud je k dispozici) a kontrola vlastních dat s následnou opravou.
Cíl

Cílem školení je naučit se využívat možností modulu ModelCHECK, který slouží ke kontrole a vyhodnocení správnosti a kvality vytvářených dílů, sestav a výkresů dle podnikových norem.