Creo Parametric ModelCHECK UserTraining

Kód školení
S-CPMCU


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training a předpokládá se minimálně 50 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení       
Popis nastavení parametrů a tvorba kontrol odpovídajících podnikovým normám.
Typy, ovládání a spouštění kontrol.
Shape indexing a vytvoření databáze podobných dílů.Cíl

Cílem školení je naučit se využívat možností modulu ModelCHECK, který slouží ke kontrole a vyhodnocení správnosti a kvality vytvářených dílů, sestav a výkresů dle podnikových norem.