Creo Simulate Lite Training

Kód školení
S-CSLT


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 35 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Seznámení s prostředím – informace o možnostech systému, způsobu výpočtu.
Seznámení se zadáváním a definicí materiálů.
Práce s modelem – určení okrajových podmínek, zadávání sil.
Vyhodnocení výsledků analýzy a další spravování výsledných dat.Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s Creo Simulate Lite v prostředí Creo Parametric. Získání základních dovedností pro efektivní sestavení výpočtů a správné vyhodnocování výsledků.