Creo Parametric Welding Training

Kód školení
S-CPWLD


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training a Basic Assembly. Předpokládá se minimálně 80 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Seznámení s prostředím  - informace o možnostech systému a nastavení.
Nastavení parametrů pro svařování.
Základní modelovací metody (protažení, rotace, prvky Sweep, Blend).
Příprava dílů pro svary.
Tvorba svarů: koutové svary, výplňové svary, V-svary, bodové svary, ...
Tvorba výkresové dokumentace - zobrazení symbolů svarů, vygenerování tabulek svarů a výpis základních informací o všech svarech.Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s Creo Parametric - Welding.


Pozn.:

Creo Parametric - Welding je součástí základní licence Creo Parametric.