Creo Parametric NC Turning Training

Kód školení
S-CPMFT


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Manufacturing Training.
Po školení je doporučeno navázat školením Creo Parametric Complete Milling Training – 5 os, které rozšíří získané znalosti.Náplň školení

Základní seznámení s funkcí soustružení v prostředí Creo
Definice obráběného modelu – definice obrobku a polotovaru
NC Sekvence soustružení – přehled všech NC sekvencí, seznámení s každou z nich a ukázka na příkladech.
CL Data – generování CL dat pro jednotlivé NC sekvence nebo celé operace.
NC Check – kontrola vygenerovaných CL Dat grafickou cestou v Creo nebo pomocí software Module Works (dříve Vericut).
NC Data – (postprocessing CL Dat na NC Data určená pro patřičný řídicí systém.Cíl

Cílem školení je demonstrovat na příkladech využitelnost obráběcího modulu soustružení v 2-4 osém režimu.