Creo Parametric NC Lite Training

Kód školení
S-CPNCL


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno především konstruktérům pro jednoduchou tvorbu 2,5-osého obrábění.Náplň školení

Obecné seznámení s prostředím, praktická ukázka.
Založení nového obrábění, startovní šablony.
Operace, definice stroje, nulové body, upínky.
Tvorba prvků pro frézování a vrtání.
Vytvoření dráhy nástroje (tvorba nástrojů, definice parametrů).
Simulace dráhy nástroje (jednotlivé strategie, celé operace).
Výstup drah do NC kódu (postprocesoring).
Šablony pro obrábění.
5-ti osé indexované frézování Textu.Cíl

Cílem školení je seznámení se s ovládáním modulu NC Lite (Expert Machinist). Zvládnout jednoduché nástroje k automatické tvorbě drah bez nutnosti zadávání složitých parametrů, nástroje k definování polotovaru, využití šablon aj.