Creo Parametric Manufacturing Training

Kód školení
S-CPMFG


Délka školení
3 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training, Creo Parametric Basic Assembly Training a Creo Parametric Basic Surface Training.
Po školení je doporučeno navázat školeními Creo Parametric Complete Milling Training – 5 os a Creo Parametric NC Turning Training, která rozšíří získané znalosti.Náplň školení

Základní seznámení s NC obráběním v prostředí Creo.
Definice obráběného modelu – definice obrobku a polotovaru.
Knihovny – tvorba a používání knihoven nástrojů a upínek.
Možnosti definice obráběných oblastí a ploch - určení obráběných a neobráběných oblastí
Frézovací NC Sekvence – přehled NC Sekvencí, jejich použití a možnosti parametrů a definice.
Děrovací NC sekvence - přehled a definice jednotlivých vrtacích cyklů a jejich parametrů.
CL Data – generování CL Dat pro jednotlivé NC sekvence nebo celé operace.
NC Check – kontrola vygenerovaných CL Dat v Creu nebo pomocí software Vericut.
NC Data – postprocessing CL Dat na NC Data určená pro patřičný řídicí systém
 


Cíl

Cílem školení je demonstrovat na příkladech komplexní využitelnost obráběcího modulu frézování v 3-osém režimu.