Školení na míru

Vedle standardních školení (katalogových) poskytujeme také odborná a speciální školení, která jsou sestavena podle specifických potřeb zákazníka pro jeho konkrétní projekty s orientací na výrobek.
Realizace probíhá v prostorách AV ENGINEERING nebo u zákazníka.
Služba probíhá na přizpůsobeném prostředí zákazníka (verze CAx/PLM SW PTC, prostředí, konfigurace atd.).
Pokud nemá zákazník zájem přímo o školení, pak nabízíme také odborné konzultace. Vycházíme při nich z našich dlouholetých zkušeností, jelikož máme praxi s řešením významných vývojových projektů v automotive, kolejové technice, těžkém průmyslu a dalších oborech.


Zaměřujeme se na:


VÝROBEK – Optimalizace výrobku z pohledu designu, struktury, funkce, variant, kvality a nákladů.
PROCES – Optimalizace vývojového procesu s důrazem na efektivitu (automatizace rutinních činností, eliminace neproduktivních činností, standardizace pracovních metod a postupů, distribuce vývojových činností)
TECHNOLOGIE - Využívání vývojových CAD/CAE/CAM technologií v konkrétních podmínkách výrobních organizací (výběr vhodných sw aplikací, standardizace nastavení a pracovního prostředí, využitelnost nových vývojových metod, integrace CAD/CAM/CAE systémů do podnikové IT infrastruktury apod.)
LIDI – Podpora řízení a rozvoje znalostí ve vývojovém týmu se zaměřením na výrobek, vývojový proces a používané technologie.