Mathcad Basic Training

Kód školení
S-MBAS


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Toto školení je zaměřeno na aplikaci Mathcad verze 14.0. Určené je pro nové uživatele a stávající uživatele, kteří dosud pracovali na starších verzích. Školení je zaměřeno na osvojení nového prostředí a seznámení se s novou funkcionalitou.


Náplň školení

Seznámení s ovládáním Mathcad – definice proměnných a přiřazení jednotek
Sestavování vzorců
Tvorba tabulek, vektorů a matic
Použití obecných funkcí a definice vlastních funkcí
Tvorba 2D a 3D grafů a jejich formátování
Úvod do řešení rovnic – symbolická vs. numerická řešení rovnic, Solve Block
Derivace a integrály
Úvod do programování
Práce s externími daty – MS Excel, textové soubory
Integrace Mathcadu s Creo Parametric – dynamický přepočet na základě informací z modelu/sestavy
Návrh šablony - nastavení vzhledu na standardy společnosti a nastavení funkčnosti pro potřeby uživatele

Cíl

Cílem školení je osvojit si základní ovládání SW s okamžitým uvedením všech nabytých poznatků do každodenní praxe.