Mathcad Advanced Training

Kód školení
S-MADV


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Toto školení je zaměřeno na aplikaci Mathcad a vyšší. Určené je pro stávající uživatele a představení pokročilých funkcí Mathcad.Náplň školení

Řešení rovnic – hledání kořenů funkcí
Regrese a interpolace dat
Programování – podmínky, cykly, návratové hodnoty a výjimky
Práce s grafickými soubory – načtení, analýza, uložení
Příklady na vybraná témata (histogramy, Paretova analýza, fraktály, …)Cíl

Cílem školení je seznámit uživatele s potenciálem softwaru Mathcad a prohloubení znalostí v oblasti analýzy dat a logiky při sestavování pokročilých funkcí (programování).