Windchill® PDMLink WTParts and BOM Training

Kód školení
S-HU-PDW


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno technologům a dalším pracovníkům společnosti, kteří vytvářejí kompletní informace o produktu nebo tyto informace kompletují. Předpokládají se předchozí zkušenosti se systémem Windchill.Náplň školení

Položky a jejich vlastnosti
Tvorba položek (Typ Nakupovaná, vyráběná, …)
Provázanost s CAD objekty
Tvorba a modifikace struktury produktu (výrobku)
Vytváření vazeb na další objekty uložené v prostředí Windchill
Alternativy, Náhrady, Varianty
Baseline (uložení dané konfigurace v čase)
Porovnávání struktur variant produktu (výrobku)
Konstrukční a výrobní kusovník
Reporty (víceúrovňový, jednoúrovňový, …)
Export reportu, úprava reportu (doplnění parametrů do tabulky)
Vizualizace struktury výrobku, měření, poznámkování, …Cíl

Cílem školení je seznámit se a naučit se práci s položkami, které poskytují potřebnou variabilitu k tvorbě různých variant výrobku, naučit se použití dalších nástrojů na tvorbu kusovníků a získání informací ze struktury výrobku.

Máte zájem o toto školení?

Vyplňte prosím následující formulář, rádi pro Vás připravíme nabídku školení

Komerční sféra   Student


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.