Windchill PDMLink Heavy User Training

Kód školení
S-HU-PDM


Délka školení
3 dny
Komu je určeno


Školení je určeno pro nové uživatele systému Windchill PDMLink se základní znalostí obsluhy PC, operačního systému Windows a konstrukčního systému Creo Parametric (nebo jiného CAD systému).Náplň školení

Základní pojmy – seznámení s prostředím Windchill PDMLink, Produkty, Knihovny.
Práce s CAD daty – propojení s Creo Parametric, konfigurace, změny, verze, výkresová dokumentace.
Nový výrobek a jeho struktura, kusovníky, možnosti exportů.
Ochrana dat – zamykaní souborů, kopírování, přejmenování, přesouvání a mazání souborů.
Verze objektů – nastavení, obnova, konfigurace sestav.
Práce s vizualizacemi CAD dat - tvorba poznámek, vizuální navigace v sestavách.
Reporty, vyhledávání, export dat (z Workspace).
Využití uživatelských parametrů a jejich sdílení mezi Creo Parametric a Windchill PDMLink.
Vyhledávání – dle názvu, data, typu objektu, parametrů.
Přizpůsobení vzhledu, využití systémových atributů.
Souběžná konstrukce – práce na společném projektu.
Konfigurační volby a jejich odzkoušení.
Kvalita dat – externí reference, duchové objekty a jejich řešení.
Základy povyšovacího řízení – schvalovací proces, uvolnění nové verze.
Cíl

Cílem školení je osvojení filozofie práce se systémem pro správu CAD dat. Po absolvování školení budou uživatelé schopni samostatně pracovat a plně využívat načerpané vědomosti.