Arbortext Editor Training

Kód školení
S-AED


Délka školení
1 den
Komu je určeno

Toto školení je zaměřeno na aplikaci Arbortext Editor. Školení je určeno pro uživatele, kteří vytvářejí obchodně-technické publikace (montážní postupy, návody k obsluze, katalogy) v různých typech výstupů (PDF, web, e-pub,…)Náplň školení

Seznámení s historií a vývojem XML, s principem strukturovaných dokumentů
Úvod do prostředí Arbortext Editor
Základy práce v Editoru (editace textu, vkládání elementů, editace atributů)
Tvorba odrážek, stránkování, kapitol, entit, odkazů, rejstříků a obsahů
Vkládání grafiky, symbolů, tabulek a jejich modifikace
Práce se strukturou dokumentu
DTD a šablona „DocBook“ pro potřeby stavby elektronického dokumentu
Nástroje autora - sledování změn, uživatelské profily, příprava dokumentů pro tisk
Ukázky a praktické cvičení ke každému tématuCíl

Školení je zaměřeno na seznámení s pracovním prostředím, funkcionalitou Arbortext Editoru a na tvorbu XML dokumentace. Pokračováním tohoto školení je školení Arbortext Styler Training (S-AST).