Arbortext IsoDraw CADprocess Training

Kód školení
S-AIC


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Toto školení je zaměřeno na aplikaci Arbortext IsoDraw CADprocess. Školení je určeno pro technické ilustrátory, kteří vytvářejí průvodní dokumentaci k produktům, jako jsou: katalogové listy, montážní postupy a výrobní návodky. Školení je zaměřeno na osvojení prostředí a seznámení se s funkcionalitou aplikace.Náplň školení

Úvodní seznámení s aplikací.
Základní operace – nástroje na tvorbu entit (skicovací nástroje, tvorba závitů, kótování, pozicování, vybarvování).
Projekce a nabalování skic.
Modifikace objektů (ořezávání, kopírování, posun, zrcadlení, změna perspektivy a orientace).
Práce s textem.
Práce s knihovnami.
Pokročilé funkce - tvorba hřídelí, rotace vysunování skic.
Tvorba šablon.
Práce s hladinami.
Nastavení prostředí programu (nastavení per, stylů, kót,…)Cíl

V tomto kurzu se naučíte základní ovládání SW s okamžitým uvedením všech nabytých poznatků do každodenní praxe.