B&W Smart Electrode Training

Kód školení
S-BSE


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je zaměřeno na softwarové řešení SMARTElectrode, které je určeno pro navrhování elektrod k EDM hloubení v systému Creo Parametric a navazuje na design nástrojů pro vstřikovací formy s EMX od B&W.Náplň školení


Úvod
Definování projektu sestavy elektrod
Operace pro určení referenční polohy elektrod
Vytváření elektrod
Kontrola výsledků a parametrů elektrod, skrývání elektrod a operací
Automatické generování výkresů elektrod
Rozšiřování vlastních knihoven
Konfigurace a nastavení prostředí
Export informací o elektrodách do různých formátů (ascii, html, zk_xml aj.)

Cíl

Cílem školení je získat znalosti v oblasti tvorby elektrod, jejich parametrů, generování výkresů, tvorby knihoven a exportu informací do různých formátů.