Reference


Během realizace projektu OPPIK „Vyhodnocení digitálních dat získaných z výrobního procesu“ s číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011488 v úspěšné nábytkářské firmě HON a.s. ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, kde zpracovávám svou dizertační práci, jsem začal spolupracovat s AV ENGINEERING, a.s., která mě proškolila v oblasti IoT na platformy ThingWorx a Vuforia Studio od společnosti PTC.

Školení bylo zaměřeno na tvorbu serverové aplikace pro monitorování strojů výrobní linky v platformě ThingWorx - přímé napojení aplikace na obráběcí stroje, napojení na již existující databáze a další soubory s informacemi o výrobě.
Součástí školení byla také platforma Vuforia Studio pro vizualizaci dat z pracovišť, vizualizaci atypických výrobků pro zrychlení montáže a také finálních produktů v rozšířené realitě (AR).

Tyto platformy plánuji použít ve společnosti HON a.s., kde se snažíme o navýšení efektivity výroby pomocí sofistikovaného softwaru. Současná spolupráce a navrhované využití aplikací je důkazem, že i středně velký nábytkářský podnik je se svým obvyklým strojním vybavením datově a technologicky schopný pro realizaci prvků Průmyslu 4.0 do své firmy.

Spolupráce s AV ENGINEERING, a.s. nadále pokračuje a díky tomuto školení již mohu říct, že zavádění IoT je vhodné i pro další nábytkářské podniky v České republice a mělo by se stát trendem v každé české společnosti.“

říká Ing. Bronislav Dřímal, HON a.s., Mendelova univerzita v Brně,

I přes současnou dobu, vzdělávání našich zaměstnanců zůstalo naší prioritou. V období od dubna do konce srpna jsme uskutečnili, díky dlouhodobé spolupráci s firmou AV ENGINEERING, a.s., školení na software CREO podpořené Úřadem práce z programu POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Školení bylo rozděleno do několika skupin, a to jak pro začínající, tak i pokročilé konstruktéry.
Oceňujeme vstřícnost a součinnost AV ENGINEERING a považujeme školení za velice efektivní.


říká Martin Machálka, technický ředitel TAJMAC-ZPS, a.s.


Nedávno jsem absolvoval základní školení práce ve 3D systému CREO, které bylo poskytováno od AV ENGINEERING. Vzhledem ke svému již dlouhodobému působení ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION, jsem měl možnost si obnovit již vytracené znalosti práce s 3D CADem, protože mé první zkušenosti sahají až do počátku 90-tých let, kdy jsem měl možnost první seznámení získat u tehdejší ZPS-Systems.

Stejně, jako před mnoha lety bylo školení bezchybné a přístup paní školitelky k nám – frekventantům, byl příkladný, takže bych chtěl vyjádřit firmě AV ENGINEERING poděkování a současně přání další spolupráce na tomto poli, třeba u tématu kolizí-„havárií“ v sestavách, což bych považoval ze svého profesního pohledu za užitečné.


říká Petr Špalek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.ŠKODA AUTO uzavřela 18.3.2020 z preventivních hygienických důvodů všechny své české závody. To znamenalo nejen zastavení výroby, ale i plošné zrušení všech naplánovaných vzdělávacích akcí. Díky nabídce AV ENGINEERING, a.s. na realizaci online školení, k tomu ovšem nakonec nedošlo! Přiznávám, že tento návrh byl pro mne z počátku velmi odvážný. Přesto jsme se nakonec rozhodli toto školení vyzkoušet.

Díky výkonu lektora bylo školení vyhodnoceno jako velmi dobré a v některých ohledech i lepší, než kdyby se konalo v učebně. Na základě této zkušenosti a hodnocení účastníků jsme se rozhodli pokračovat ve školení online. Proto se mohli kolegové okamžitě věnovat navrhování potřebných dílů místo toho, aby teprve čekali na školení.

Přesto, že se české závody ŠKODA AUTO opět otevřely 27.4.2020, jsou kurzy Creo nadále realizovány online.


říká Jan Vesecký, ŠKODA AUTO a.s.S firmou AV ENGINEERING, a.s. spolupracujeme na školeních CAD Creo již dlouhou dobu. Na začátek letošního roku byla naplánována série školení pro nové uživatele a také přechodová školení na Creo 4.0. V nastalé nouzové situaci jsme se rozhodli akceptovat nabídku AV ENGINEERING, a.s. na provedení školení on-line. I přes počáteční pochybnosti o efektivitě školení nás AV ENGINEERING, a.s. velmi překvapil a dokázal uskutečnit on-line školení podle našich představ a splnil, či spíše i předčil naše očekávání.

říká Aleš Hrdlička, IMI International s.r.o.


Během své kariéry jsem se vždy školil většinou prezenční formou. V době pandemie a omezení osobního setkávání jsme se rozhodli absolvovat školení online. Nemohli jsme odkládat plánované přechodové školení na verzi CAD Creo 6.0. Proto jsme využili nabídky AV ENGINEERING, a.s. na vzdálené interaktivní školení. Musím konstatovat, že vše proběhlo bez problémů, schopnost lektora reagovat na naše dotazy a poradit s problémy v aktuálních případech a ještě k tomu vzdáleně.

říká Petr Vítek, IG Watteeuw ČR s.r.o.


Rádi bychom poděkovali firmě AV ENGINEERING, a.s. za realizované školení sw Creo. V rámci efektivity školení jsme se na detailním obsahu školení předem dohodli, školitel byl velmi dobře připraven a dokázal reagovat i na dotazy již pokročilejších uživatelů. Vše proběhlo hladce navzdory tomu, že školení probíhalo formou online.

říká Radim Čapla, ABB s.r.o.

S radostí vidím přicházet mé kolegy z vašich školení, kteří jsou plni nových poznatků a jsou schopni je ihned implementovat do své práce. K tomuto přispívá jednak profesionalita vašich školitelů a také jejich ochota a schopnost vysvětlit mnohdy i všetečné dotazy (detaily) a poradit i v konkrétních případech s aktuálními problémy.

říká Petr Volmut, ZF Engineering Plzeň s.r.o.
celý dopis (PDF)

Velmi pozitivně vnímáme nejen Váš manažerský přístup, ale i vstřícný přístup Vašich kolegů, kteří se podíleli na implementaci a vzdělávání našich zaměstnanců. Oceňujeme především vysokou kvalitu poskytovaných systémových řešení a služeb, které nám pomáhají být globálně konkurenceschopnou firmou.

říká Zbyněk Opletal, ZETOR TRACTORS a.s.
> celý dopis (PDF)

Určitě každý vedoucí ví, že nejtěžší práce je práce s lidmi. I při zavádění nového PLM systému se nesměla tato práce podcenit. Profesní školení na nový PLM systém, kterého se zúčastnilo všech 18 spolupracovníků oddělení, bylo po vzájemné domluvě „ušito“ na naše produkty. Ukázky funkčnosti a ovládání PLM systému na našich konkrétních dílech byly ze strany spolupracovníků velmi kladně hodnoceny.

říká Milan Kozak, ABB s.r.o., Elektro-Praga
> celý dopis (PDF)


Vysoce hodnotíme kvalitu, celkově profesionální a zároveň vstřícný přístup ze strany lektorů tak i oceňujeme všechny ve společnosti AV ENGINEERING, a.s., kteří byli nápomocni a podíleli se na přípravě kurzů.
Společnost AV ENGINEERING, a.s. prokázala své kvality v oblasti vzdělání, proto ji vřele doporučujeme všem dalším potenciálním zákazníkům.


říká Aneta Kadavá, seele pilsen s.r.o.
celý dopis (PDF)

Všem pracovníkům firmy AV ENGINEERING, a.s., kteří se podíleli na upgrade našeho CAD a PLM děkuji za profesionální přístup a dobře odvedenou práci. Zároveň chci vyzdvihnout podporu při migraci dat a implementaci PLM Windchill, která byla provedena s minimální dobou odstávky CAD a hladkým náběhem do plného provozu.


říká Pavel Černohous, SOMA spol. s r.o.