Rozšířená realita (AR) a Internet věcí (IoT)


Rozšířená realita (AR)

Umožňuje promítání digitálních objektů do reálného prostředí kolem nás. V průmyslu se jedná především o 3D modely výrobků, plovoucí menu a další grafické či textové informace.

Oblasti využití AR v průmyslu

Prodej a marketing
Rychlejší prezentace výrobku
Snížení nákladů na vzorky a prototypy
Zkrácení prodejního cyklu
Návrh a konstrukce výrobků
Zvýšení kvality návrhů
Podpora týmové práce
Výroba/montáž
Rychlejší zaškolení do výroby a montáže
Bez nutnosti zastavovat výrobu- Rychlejší zaškolení do servisu a údržby
Provoz výrobku
Rychlejší zaškolení
Nižší náklady, vč. cestovních
Bez nutnosti mít k dispozici fyzický výrobek
Servis výrobku – servisní instrukce
Rychlejší zaškolení do servisu a údržby
Bez nutnosti mít k dispozici fyzický výrobek

Vuforia je technologická platforma pro rozšířenou realitu - zjistěte více


Internet věcí (IoT)

Je označení používáné pro síť fyzických zařízení, která jsou vybavena senzory, síťovou konektivitou a softwarovými aplikacemi. To umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.
Internet věcí (IoT) představuje zcela novou podnikatelskou strategii založenou na sběru, vyhodnocování a využívání informací napříč fyzickým a digitálním světem.
Internet věcí (IoT) je novou cestou k vytváření, užívání a údržbě inteligentních výrobků. Předpokládá se, že to v budoucnu bude právě inteligence výrobků, která bude tvořit podstatnou část přidané hodnoty výrobku.

Oblasti využití IoT v průmyslu

Zákazník
Remote Operations
Možnost měnit vlastnosti výrobku konfigurací software
Prodej a marketing
Flexibilní prodejní modely
Návrh a konstrukce výrobků
Zvýšení kvality návrhů – Digital Twin
Výroba/montáž
Řízení produktivity (Smart Manufacturing)
Monitoring a řízení výrobních a montážních zařízení
Provoz výrobku
Smart product/system/systems of systems
Servis výrobku – Condition Monitoring

ThingWorx platforma pro internet věcí a komponenty - zjistěte více