7-denní free zkušební verze AV ScriBatch Tools

Společnost AV ENGINEERING, a.s. vyvinula automatizační software pro PTC Creo Parametric a Pro/ENGINEER – aplikaci AV ScriBatch Tools. Pomocí AV ScriBatch Tools lze dávkově zpracovat 3D/2D objekty v rámci jednoho adresáře, či dat uložených v PTC Windchill.

Podporované operace AV ScriBatch Tools pro Creo a Pro/ENGINEERNastavení vlastností modelů a výkresů
Přesnost modelů a sestav
Read-Only atribut prvků
Materiál / Hustota / Jednotky / Tolerance
Obarvení / Odbarvení modelů
Výkresová konfigurace (.dtl)
Nastavení barev modelů - definování + přiřazení barev, odstranění barev dle typu objektu

Hromadný Batch-Backup včetně výkresů

Exporty objektů
Export do STEP/IGES/NEU/PVZ
Export do formátu PLT/PDF/DXF/DWG
Export 3D objektu do Bitmap (JPEG / TIFF / BMP / PNG)
Třídění výkresů do adresářů dle velikosti
Uživatelské pojmenování exportů
Uložení do WCH jako sekundární příloha

Doplňkové operace
Vynucení uložení objektů (přeuložení)
Export Family Table do CSV
Verifikace instancí Family Table
Operace s Parametry
Vytvořit/Odstranit parametr
Duplikovat parametr
Nastavit hodnotu/popis parametru
Konvertovat hodnotu parametru na novou
Nastavit/zrušit příznak Designat

Operace s Relacemi
Doplnění/Odstranění řádků relací
Odstranění celého obsahu relací
Nahrazení části vzorce/textu

Vytvoření default prvků (Plane, Axis, Cs)

Nastavení Hladin

Vytváření, odstranění hladin
Vkládání položek
Nastavení viditelnosti, pravidel

Vytváření a nastavení orientace modelů

Orientovat modely do zvolené orientace
Vytvořit defaultní orientace
Vytvořit uživatelskou orientaci (3D)


Získejte link ke stažení software

Vyplňte prosím následující formulář, odkaz ke stažení Vám obratem zašleme na uvedenou e-mailovou adresu.

Komerční sféra   Student

Návod na získání adresy síťové karty najdete zde

Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.

Podporované verze CAD aplikací

PTC Creo® Parametric 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.0
Pro/ENGINEER® Wildfire 5.0 / Creo Elements/Pro® 5.0 M030+
Pro/ENGINEER® Wildfire 4.0 M130+