Rozšířená realita pro Servis

Vzdálená asistence s rozšířenou realitou mění služby. Díky AR zvýšíte efektivitu služeb a urychlíte rozvoj dovedností, zároveň zvýšíte spokojenost zákazníků a snížíte náklady.

Posílení servisních týmů pomocí vzdálené asistence

Propojení zaměstnanců v první linii se specialisty, pomocí aplikace s rozšířenou realitou, umožňuje efektivněji a účinněji řešit problémy na pracovišti i v terénu.

Propojení zaměstnanců pomocí řešení AR

Vzhledem k tomu, že produkty jsou stále složitější a zkušení zaměstnanci stárnou, je klíčové poskytnout zaměstnancům v první linii přístup k odborným znalostem přímo na pracovišti. 

Průmyslové podniky vyslyšely volání a vybavují techniky v terénu i operátory v továrnách rozšířenou vzdálenou asistencí, která jim umožňuje spolupracovat s odborníky na danou problematiku a společně řešit problémy v reálném čase. 

Více informací k přečtení v e-knize. 

E-kniha ke stažení

Zvyšování kvalifikace servisních techniků pomocí AR

Aplikace Vuforia Chalk kombinuje pokročilé nástroje pro spolupráci v rozšířené realitě s videokomunikací v reálném čase a spojuje technika v terénu se specialistou, aby oba viděli a diskutovali o dané situaci. Specialisti mohou na obrazovku mobilního telefonu nebo stolního počítače kreslit digitální anotace, které se přesně zachytí k 3D fyzickým objektům v reálném světě a umožní expertovi provést technika procesem krok za krokem.

Případová studie

Devro

Servis výrobních linek s podporou rozšířené reality (AR)

VÝSLEDKY:

  • Zapojení výrobní linky včas
  • Úspora cestovních nákladů
  • Vzdálený servis v reálném čase

POUŽITÉ PRODUKTY:

  • Vuforia Chalk
Přečíst celou případovou studii