Software pro studenty

PTC Education se zavazuje připravit studenty na jejich budoucí povolání tím, že jim poskytne bezplatné a zlevněné verze softwaru používaného předními odborníky v oboru.

Díky přístupu k flexibilnímu učení a nově se objevujícím technologiím, které jsou k dispozici prostřednictvím PTC Education, mohou studenti rozvíjet dovednosti, které potřebují, aby zůstali konkurenceschopní v novém digitálním prostředí.