Správa servisních procesů

Vytvořte základ pro přesné a dostupné informace o servisu.

Zvýšení kvality servisu díky správě servisních procesů

PLM umožňuje společnostem centrálně spravovat všechny servisní informace ve vztahu k produktům, systémům a komponentám. Klíčovou výhodou tohoto přístupu zaměřeného na produkt je to, že pomáhá společnostem maximalizovat opětovné použití technických a konfiguračních informací. Jediný zdroj pravdivosti nejnovějších servisních informací je zásadní pro zvyšování produktivity a efektivity servisních techniků po celý životní cyklus servisu.

Zlepšení efektivity techniků a výkonu servisu

Snížení doby prostojů výrobku u zákazníka, zvýšení počtu oprav na poprvé, eliminace chyb a plýtvání – tato obchodní vylepšení závisí na tom, zda technici mají správné servisní informace a informace o dílech v čase, kdy je potřebují.
Díky řešení PTC pro správu servisních procesů mají technici správné informace ve správný čas. Seznamy dílů, technická dokumentace a ilustrace na základě CAD modelů jsou důvěryhodné, protože jsou automaticky propojeny a aktualizovány podle nejnovějších technických a kontrakčních informací. Servisní dokumentace je vydávána dříve, což má za následek rychlejší uvedení na trh, zatímco technici podpory a servisu řeší problémy rychleji a zvyšují tak skóre spokojenosti zákazníků.

Souběžný vývoj se správou servisních procesů

PTC PLM řešení využívá konstrukční (eBOM) nebo výrobní (mBOM) kusovníky pro definování dílů a sad používaných pro servis – servisní kusovník (sBOM). Z sBOM se automaticky generují informace o součástech pro konkrétní konfigurace výrobku pro konzistentní a přesné opravy. SBOM je udržován v aktuálním stavu pracovními postupy správy změn, které zajišťují včasnou viditelnost servisním organizacím. Integrované CAD 3D modely se používají k vytváření snadno srozumitelné interaktivní grafiky.
Servisní informace jsou dodávány v celé řadě různých formátů (servisní manuály, školící dokumenty, rozšířená realita atd.) a jazyků. Zúčastněné strany mají přístup k příslušným informacím o výrobku pomocí oprávnění, která filtrují obsah podle potřeby.


Klíčové prvky

Zefektivněte procesy servisu napříč celou organizací díky automatizaci a připojením celého životního cyklu servisu k nejnovější technické konfiguraci a informacím o výrobku.


Transformace struktur výrobku

Transformujte a udržujte struktury výrobku ve vztahu k vývoji výrobku a technickým datům

Podpora variant výrobku

Využijte sBOM (servisní kusovník) zaměřený na výrobek k vytvoření seznamu dílů specifických pro výrobní číslo nebo variantu pro servis všech možností a variant výrobku.

Kontextový vizuální obsah

Sestavte a doručte dynamické katalogy dílů a 3D interaktivní seznamy dílů a modely rozšířené reality do místa servisu.

Přesnost definice dílů a správy změn

Spravujte definici servisních dílů a změny související s použitelností výrobku.

Elektronické doručování obsahu

Poskytujte obsah pro servis pomocí Arbortext

Servisní pokyny

Návody a pokyny pro servisní techniky založené na 3D CAD modelech a rozšířené realitě tvořené pomocí Creo Illustrate a Vuforia.

Správa jazykových mutací dokumentace

Podpora globální distribuce ve více jazycích pro popis dílů a obsah servisních dokumentů.

Integrace ERP

Integrace podnikové platformy třetích stran pro řízení výroby dílů a sestav

Propojená služba

Využití IoT dat a platformy ThingWorx pro prediktivní a preventivní údržbu