Model-Based Systems Engineering (MBSE)

Zvyšte inovace prostřednictvím metod MBSE pro návrh a budování složitých výrobků.

Co je MBSE?

Stále složitější výrobky vyžadují při jejich vývoji a údržbě spolupráci více technických oborů. Návrh systému založeného na modelech (Model-Based Systems Engineering – MBSE) umožňuje vývojářům včasnou vizualizaci a simulaci, zlepšuje spolupráci s externími dodavateli a zvyšuje spokojenost zákazníků.
MBSE systémy usnadňují spolupráci, přináší inovativní design a údržbu komplexních systémů. Pomáhá organizacím optimalizovat využití zdrojů při dodržení průmyslových standardů.

Propojení systémů přináší konkurenční výhodu

Důsledek manuálního přístupu k dokumentům v systémovém inženýrství lze pocítit v celém podniku. Problémy s náklady, kvalitou a bezpečností dat pramení s obtížemi při sdílení, údržbě a opětovnému používání nekonzistentních informací rozptýlených mezi výkresy, tabulkami a textovými dokumenty.
Řešení PTC poskytuje vizuální přístup založený na spolupráci pro rychlou komunikaci, jednoznačnost a snadnou údržbu všech údajů o výrobku MBSE používá modelování, nástroje a metody ke zlepšení programů a projektů v oblasti systémového inženýrství, čímž zrychluje technologické inovace a pozitivně ovlivňuje náklady a produktivitu. Kvalita a dodržování předpisů se zlepšuje i díky tomu, že možná rizika jsou objevena a zmírněna dříve, než se projeví na fyzickém výrobku nebo během jeho výroby.

Překonání kulturních a technických překážek díky spolupráci založené na modelech

S MBSE řešením PTC definují inženýrské týmy systémy modulárním způsobem s variabilním modelováním produktových řad mnohem dříve na začátku životního cyklu výrobku. Řešení poskytuje sledovatelnost napříč modely s požadavky, validacemi a součástmi v kusovnících (BOM).
Kromě toho lze využít výkonnou vizuální simulaci úrovně systému spolu s kontrolou návrhu modelu automatizovaného systému. To zlepšuje kvalitu návrhů systémů a nakonec i dodávaných systémů.


Klíčové prvky

Implementujte techniky, které nabízejí společný vizuální jazyk a přístup strukturovaného inženýrství.


Živá databáze pro více uživatelů

Podnikové řešení umožňující systémovým inženýrům spolupracovat na návrzích současně, aniž by museli předávat soubory nebo vyžadovat odhlášení/přihlášení

Průmyslový standard modelování systémů

Intuitivní vizuální design využívající komplexní systém a systémy systémů OMG SysML standardu (OMG SysML – Object Management Group System Modeling Language)

Modelování modulárních systémů na základě aktiv

Přístup k návrhu modulárních systémů s využitím jedinečné knihovny Windchill Asset Library k propojení modelů

Vizuální simulace

Vizuální simulace funkčnosti systému na začátku životního cyklu pro detekci problémů

Automatická kontrola návrhu

Ověření komplexních návrhů systémů na začátku životního cyklu prostřednictvím automatických review

Variabilita modelování

Rozšíření systémového inženýrství o modelování produktových řad systémů a tok informací směrem do PLM

Správa aktiv

Návrh modulárního systému na základě aktiv pro systémy systémů

Integrovaný návrh software

Pokračujte dále do modelování software a automatizovaného generování kódu pro hlavní programovací jazyk PTC IoT platformy ThingWorx

Integrace

Integrace s Windchill a se software třetích stran pomocí rozšířeného OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration)