Management změn a konfigurací

Integrovaná správa pro automatizované, přesné a koordinované řízení podnikových změn a konfigurací.

Software pro správu změn: Posoudit a řídit dopady

V dnešním moderním prostředí se výrobky rychle vyvíjejí. Vývojáři potřebují nástroje pro snadnou správu změn v definici výrobku a sdílení těchto změn v celém podniku.
S PLM automaticky spravujete data a asociativitu, takže všechny změny a konfigurace jsou plně definovány a kontrolovány. Tím je zajištěno, že úkoly jsou doručovány zodpovědným osobám pomocí opakovatelného a automatizovaného workflow. Provádění změn a řešení problémů se tak řeší přesně a efektivně.

Zkrácení dodacích lhůt nových výrobků a jejich změn

Pochopení dopadu konstrukční změny na výrobku napříč celou organizací je zásadní, bez ohledu na to, zda je změna velká nebo malá. McKinsey and Company uvádí, že efektivní proces změny může až o 33% zkrátit typický cyklus vývoje výrobku.
PLM systém Windchill poskytuje všem zúčastněným stranám v podniku náhled na aktuální, přesná data v reálném čase a rozšiřuje tak možnost zapojení do vývoje více oddělení. Standardizace osvědčených postupů pro správ změn a konfigurací vede k informovanějšímu rozhodování a sníží náklady na nekvalitu. Zkrátí se čas potřebný pro provedení změn a nové výrobky budou moci být uvedeny na trh rychleji.

Správa konfigurací: zajištěná koordinace změn, přístup a viditelnost

PLM systém Windchill automaticky spravuje, komunikuje a sleduje změny a konfigurace v celém podniku. Ke všem aspektům změny lze snadno přistupovat během procesu kontroly a schvalování, což výrazně zjednodušuje spolupráci v rámci podniku.
Nevyřízené změny jsou automaticky zvýrazněny a lze rychle identifikovat nejnovější verze provedení dílů, dokumentů a CAD návrhů. Před provedením změny lze snadno pochopit historii vývoje výrobku a dopad změny na procesy a dokumenty napříč podnikem.


Klíčové prvky 

Vytvořte dynamický, rychlý a koordinovaný proces změn v celé organizaci


Standardizovaná a automatizovaná správa změn

Začněte s procesy změn, které zahrnují úplnou historii (CRB - Change Review Board, CIB – Change Information Board) nebo základní informace (CN – Change Notices)

Konfigurovatelný proces změny

Přizpůsobení procesu změny od jednoduché a rychlé až po hlubokou sledovatelnost. Škálování procesu pro různé fáze vývoje, jako je např. prototyp nebo uvedení nového výrobku do výroby.

Zpráva o problému

Zachycení problému na výrobku nebo v procesu a určení dalšího kroku. Spojení problému s procesem změny a kvality.

Odchylka nebo výjimka

Zachyťte dočasnou změnu výrobku nebo procesu jako součást pracovního postupu standardní změny

Žádost o změnu

Vyhodnoťte technická a obchodní zdůvodnění a naplánujte drobné nebo velké změny pomocí rady pro kontrolu změn (CRB)

Oznámení o změně

Vytvořte a proveďte plány implementace změny v rámci podniku. Před vydáním údajů proveďte audit a ověření výsledků změny.

Elektronické podpisy

Automatický audit – záznamy změn včetně odhlášení, označení a komentářů připojených k datům o výrobku

Workflow

Vytvoření opakovatelných a snadno použitelných procesů, které automaticky doručují úkoly. Snadná konfigurace šablon úloh, které poskytují všechny potřebné informace k dokončení práce.

Automatická synchronizace s výrobními systémy

Systém po vyřešení změn automaticky publikuje aktualizované informace do následných podnikových systémů

Obchodní pravidla

Aplikace obchodních pravidel pro zajištění splnění podnikových standardů pro výrobky

Vzdálené požadavky

Prozkoumejte dopad na požadavky ze vzdáleného systému (pomocí sledovatelnosti OSLC – Open Services for Lifecycle Collaboration), který je součástí návrhu výrobku