Řízení projektu a spolupráce při vývoji v PLM

Správa dat a komplexní vývoj výrobku pomocí výkonných nástrojů pro řízení vývojově orientovaných projektů.

Zabezpečený přístup k vývojovým datům v reálném čase pro efektivní spolupráci na vývojovém projektu

Globalizace, outsourcing a práce na dálku významně zvýšila nároky na řízení vývojových projektů. Interní týmy – management, vývoj, výroba, prodej, marketing, nákup a služby zákazníkům – mohou být rozmístěny v různých lokalitách a časových pásmech. Dodavatelé a zákazníci mohou být ještě více vzdálení. PLM nástroje pro správu a řízení projektů zajišťují řízení projektů a spolupráci při vývoji pro rozšířené vývojové týmy bez ohledu na jejich umístění.

Zkrácení doby uvedení výrobku na trh díky dostupnosti dat v reálném čase

Interaktivní povaha geograficky distribuovaných projektových týmů často způsobuje poruchy při sdílení dat a projektových plánů mimo firemní firewall. PTC software pro správu projektů zajišťuje dostupnost a aktuálnost informací i v rámci globálně rozptýlených týmů pracující 24 hodin 7 dnů v týdnu, jako by byli fyzicky přítomní v jedné místnosti. Díky plné podpoře outsourcingu vývoje i výroby, správě změn i konfigurací a automatizaci vedení projektů, je snazší zapojit všechny rozhodující osoby do rychlejšího a chytřejšího vývoje výrobku.

Výkonné PLM nástroje pro řízení projektů a spolupráce při vývoji

Začněte při vývoji výrobku spolupracovat způsobem, který zabezpečeně zpřístupní data a poskytne jediný zdroj pravdivých a aktuálních informací. Sledujte všechny vaše výstupy (jako jsou CAD soubory a dokumenty) během celého životního cyklu projektu včetně podrobné správy jejich stavu a změn. Projektové týmy mohou odesílat zprávy o problému nebo odchylce, což urychlí proces řešení a to vše při použití standardizovaných procesů definovaných vaší společností. Mezi nezbytné funkce pro projektové manažery patří zobrazení časové osy včetně stavu rozpracovanosti úkolů, kapacity zdrojů nebo Ganttova diagramu a těsná integrace s Microsoft Project.


Klíčové prvky

Rozsáhlé funkce pro sdílení dat a komunikaci s dodavateli a prodejci.

Realizace projektu

Automatizace klíčových podnikových procesů jako jsou NPI/NPD*, správa změn a pokročilé plánování kvality výrobku.

Spolupráce na projektu

Spolupráce s interními a externími zúčastněnými stranami nad díly, dokumenty, MCAD a ECAD daty ve virtuálním prostoru pro sdílení a aktualizaci návrhu.

Plánování projektu

Intuitivní průvodce pro vytváření projektu, definice doby trvání, termíny, relevantní data a vztahy pro projekt, priority. Obousměrná komunikace s MS Project.

Ganttův diagram

Zobrazení stavu celého projektu pomocí Ganttova diagramu.

E-mailové upozornění

Automatizace provádění plánu pomocí e-mailových upozornění.

Vícejazyčná podpora

Podpora všech hlavních znakových sad včetně asijských vícebitových znaků. Uživatelské rozhraní je k dispozici standardně v sedmi jazycích a dále v národních lokalizacích.

Řízený přístup uživatelů

Objekty začleněné do projektu podléhají kontrole přístupu a role uživatele určuje, zda má právo upravovat data (včetně externích uživatelů).

Pokročilá ochrana duševního vlastnictví (IP)

Uživatelé mají právo nahlížet a upravovat data jen na základě definovaných pravidel a oprávnění pro danou roli/uživatele v projektu.

Souběžná spolupráce s dodavateli

Návrhová data je možné současně sdílet s více projekty a dodavateli.

*NPI - New Product Introduction, NPD - New Product Development