Product Data Management (PDM)

Co je PDM?

PDM je použití software technologie pro pomoc společnostem propojovat a komunikovat informace o digitálním modelu výrobku napříč týmy s různým oborovým zaměřením, různým geografickým rozmístěním i používajícím různé CAD nástroje. Zaručuje, že každý model, výkres, dokument nebo technologický postup je nejen snadno nalezen, ale i zabezpečen v centrálním úložišti. S PDM je zajištěno nejen sledování každé jejich verze a revize, ale i stav a průběh požadovaných souvisejících schvalovacích či změnových procesů a také je zajištěna automatizace manuálních úloh.

Zjednodušení správy dat o výrobku

Víte, že inženýři v organizacích bez zavedené robustní správy dat o výrobku tráví až o 25% více času neproduktivními úlohami spojenými se správou dat?
Vývoj výrobku znamená, že musíte spravovat mnoho různých typů dat. S PDM získáte efektivitu při organizování, sledování a opětovném používání všech návrhových dat uložených v centrální databázi jako jediném zdroji pravdivých dat. Vývojáři stráví méně času hledáním souborů CAD, opětovným vytváření dat, aktualizací systémů a řešením požadavků od ostatních ne CAD uživatelů dat. Odstraněním neefektivních úkolů spojených se správou a sdílením zabezpečených dat dosáhnete významného snížení nákladů na vývoj výrobku a zkrácení doby jeho vývoje.

Snadná správa, kontrola a sdílení dat

PDM software od PTC lze integrovat se všemi hlavnímu MCAD systémy, aby uživatelé mohli spravovat a upravovat CAD data a související dokumenty (MS Word, PDF, atd.) aniž by museli opustit své nativní prostředí MCAD systému. Přístup k datům je optimalizovaný pro přístup vzdáleného pracovníka, je postavený na WWW technologiích, data jsou přístupná z plochy Windows nebo v cloudu. Se zjednodušeným procesem schvalování a uvolňování je každá kontrola a změna snadno koordinována napříč nezbytnými zúčastněnými stranami. Sdílení více spotřebovávaných dat pro uživatele, kteří nejsou CAD uživateli, je automatizováno prostřednictvím odlehčených vizualizací a samoobslužným přístupem k aplikacím založeným na rolích v zabezpečených prostorách projektu.


Klíčové prvky PDM

Udržení starších informací a správa nových dat o výrobcích, zajištění úplné digitální sledovatelnosti. Zajištění toho, aby všichni používali správnou verzi pro vývoj, analýzu, výrobu a nákup.

Správa CAD dat

Snadno ovladatelné www uživatelské rozhraní integrované s hlavními CAD nástroji jako je Creo, CATIA, NX, SolidWorks, Inventor, AutoCAD.

Bezpečná spolupráce

Rychlý a bezpečný přístup k datům o výrobku pro vývojové týmy, partnery a výrobní řetězce.

Na role orientované aplikace

Na základě role a úkolu definované přístupy ke kontextovým informacím i pro ne CAD uživatele.

Změnové řízení a uvolnění dat

Jednoduché funkce workflow pro směrování dokumentů ke schválení, kontrole nebo uvolnění pro výrobu.

Správa ECAD dat

Synchronizace knihoven ECAD (Zuken, Cadence, Altium,…) s PLM položkami a MCAD modely. Poskytuje snadný a přesný podnikový přístup ke komplexním návrhovým datům.

Generování vizualizací

Publikování CAD modelů do odlehčených vizualizací pro kontrolu a potřeby prohlížení dat mimo vývojová oddělení.

Správa dat z více CAD systémů

Přístup k datům v hlavních CAD systémech pomocí integrovaných funkcí PDM: check-in, check-out, stahování, tabulek podobnosti (Family Table), virtuálních komponent nebo ukládání kopií (Save As).

Správa životního cyklu

Správa stavu dat od zahájení vývoje až po vydání do výroby.

Integrace s MS Office

Správa, srovnání verzí a odkazy na podrobné informace v grafickém uživatelské prostředí a www prohlížečích.

Vytváření nových dokumentů

Přetahujte pomocí průzkumníka souborů ve Windows nebo procházejte systém PDM jako strukturu složek.

Pokročilé vyhledávání

Hledání, ukládání, sdílení a vizualizace podle klíčových slov, parametrů, atributů, podmínek a klasifikačních vztahů.

Publikování dat

Automatické předání do výroby, plánování úloh, manuální publikování, publikování map z XML dokumentů konfiguračních specifikací do různých formátů.

Klasifikace dokumentů

Klasifikace položek a dokumentů: Uspořádání položek a dokumentů do klasifikačních struktur a hierarchií pro vyhledávání a opakované použití.