Řízení výrobního procesu

Vyvíjejte kdekoliv, vyrábějte kdekoliv – jen je nutné zajistit plynulý tok informací mezi vývojem a výrobou.

Rozšíření PLM do výroby

Exponenciální růst zákaznických konfigurací vyžaduje po výrobcích flexibilní způsoby výroby. Kombinace poruch v dodavatelském řetězci, zpřísňující se bezpečnostní předpisy v čase a tlak trhu na kvalitu a včasné dodání mohou být pro řadu firem nepřekonatelnou překážkou.
Řízení výrobních procesů (MPM – Manufacturing Process Management) poskytuje nástroje a metodiky specifické pro dynamické výrobní prostředí v závodech koordinované prostřednictvím PLM. MPM propojuje výrobu s vývojem, dodavateli, logistikou a kvalitou pro dosažení rychlé a plynulé výroby.

Zkrácení času náběhu výroby pomocí řízení výrobního procesu

Pouhé navržení nejlepšího výrobku nestačí. Pokud si společnost chce udržet konkurenční výhodu, musí výrobu spustit bez prodlení. Pomalý náběh výroby může vést ke ztrátě prodeje, zatímco vlastní problémy s kvalitou mohou poškodit pověst značky nebo společnosti.
Jediným zdrojem pravdivých a aktuálních dat jako základu pro MPM se vytváří asociativita, sledovatelnost, řízení změn a zabezpečení, které se poté automatizují pro souběžný vývoj a výrobu. Plánovači získají větší důvěru v tato data a budou těžit z menšího počtu chyb ve svých manuálních procesech.

Řízení výrobního procesu: správná data ve správný čas

Klíčem k tomu, jak probíhá výrobní proces, je výrobní kusovník (mBOM). Zde jsou zakotvena všechna pravidla konfigurace výrobku, použité materiály a komponenty. Z mBOM řízení výrobního procesu vidí, jak je finální výrobek sestaven. Díky MPM mohou být shromážděná data z výroby uložena do systému a využita pro zvýšení efektivity procesu. Koncovému uživateli jsou po té na vyžádání zpřístupněny technické pracovní pokyny na obrazovce nebo pomocí rozšířené reality pro rychlejší a přesnější provedení.


Klíčové prvky MPM

Využijte a integrujte informace o designu digitálního výrobku do řízení výrobního procesu.

Obousměrná asociativní transformace eBOM do mBOM

Využijte 3D data a strukturovaná metadata pro transformace kusovníků se systémovou sledovatelností (ekvivalentní odkazy) a odsouhlasením mezi souvisejícími kusovníky.

Správa kmenových dat závodu

Vytvářejte struktury mBOM specifické pro každý závod včetně různých pohledů, čísel dílů, větví a specifických informací o výrobě.

Validace

Před sdílením dat s dílnou ověřte časy, náklady a proveditelnost definovaných procesů.

Integrovaná správa změn

Efektivní sladění konstrukčních změn na výrobku s plánováním procesů.

Plánování procesů a správa zdrojů

Definujte plány procesů specifické pro danou továrnu s více sekvencemi a knihovnami zdrojů (tj. např. závody, pracovní centra, nástroje, dovednosti, materiály atd.)

Ilustrované pracovní pokyny

Dynamické generování pracovních pokynů pomocí kontextových vizualizací (dokumenty, 3D modely, rozšířená realita)

Komunikace s jinými systémy

Integrace výrobních procesů a dodávek pro následné týmy ERP a MRP

Digitální kvalita

Definice a přidělování 3D řídících charakteristik jednotlivým operacím v procesu, definice negeometrických řídících charakteristik a knihovny standardních řídících charakteristik, integrace procesů kvality (PFMEA)

Tovární digitální dvojče

Inteligentní továrna jako vstup pro definici procesů

3D vizualizace

Creo View pro správu výrobního procesu může číst informace ze struktury digitálního modelu výrobku