Nástroje pro přechod na BEZVÝKRESOVOU VÝROBU

Bezvýkresová výroba: pojem rozšíření připravenosti výroby. Převzetí digitálních technických dat a jejich zpřístupnění v dílně. To zahrnuje schopnost dodávat digitální a rozšířené pracovní pokyny a automaticky zasílat data do připojených nástrojů (tablety, kiosky, mobily) pro pracovníky. Zahrnuje také zpřístupnění 3D dat z PLM ve výrobě. Bezvýkresová výroba zvyšuje produktivitu pracovníků, snižuje zmetkovitost, zvyšuje bezpečnost a rychlejší školení.Nástroje:


Metodika Creo Model Based Definition

Model Based Definition (MBD) je metodikou pro vytváření komplexních 3D modelů, které obsahují všechny nezbytné informace pro výrobu a montáž. Samozřejmostí je podpora norem ASME či ISO.
MBD pracuje s tzv. Product and Manufacturing Information což jsou kóty, tolerance, symboly, značky povrchové úpravy, poznámky, tabulky děr či kusovníky. Na rozdíl od předchozích konstrukčních metodik mají Product and Manufacturing Information povahu parametrů. Lze je tedy přímo využívat pro potřeby výroby a montáže a dále jakýmkoliv způsobem zpracovávat.
Takto vytvořený 3D MBD model je pak jediným zdrojem informací pro všechna firemní oddělení či kooperující firmy. Veškeré potřebné informace v něm naleznou technologové, NC programátoři, lidé na výrobě v kvalitě či servisu.

Přínosy a bližší informace o metodice Creo Model Based Definition


2D model - výkres

3D model v Creo
CAD CREO
 

Creo je 3D CAD řešení,které vám pomůže urychlit inovace produktů a připravit vše potřebné pro rychlou a efektivní výrobu. Nové Creo je vybaveno řadou nových technologií, které velmi silně podporují koncept Bezpapírové výroby:
 • generativní design,
 • rozšířená realita AR,
 • simulace v reálném čase,
 • aditivní výroba
Více o nejnovější verzi Creo 8.0.


PLM Windchill

Jistě, můžeme 3D MBD modely nakopírovat na server a nechat je bez kontroly. Neřízeně a s vírou, že vše dopadne, jak má, je můžete nechat kolovat po firmě.

My v AVENG doporučujeme jiný přístup: sdílet tyto výrobní informace v prostředí PLM systému Windchill, který Vám zajistí, že:
 • Všechna data o výrobku od 3D modelů, přes kusovníky (BOM), NC programy, protokoly z měření, výpočtové zprávy apod. naleznete na jednom místě a vzájemně provázané
 • Že distribuce těchto dat bude vždy řízená, bude směřovat na konkrétní uživatele
 • Vždy se k těmto uživatelům dostanou schválená a aktuální data

Samotná správa je sice nutnou součástí, ale plný efekt se dostaví, až pokud zajistíme automatické sdílení těchto informací dalším uživatelům, především ve výrobě, nákupu, kvalitě či technologii.

To že Windchill umí spravovat a sdílet 2D výkresy, 3D modely či související dokumentaci většina z vás již bere jako samozřejmost a zná často ze své zkušenosti. Zkusme se ale podívat, kam dál lze protáhnout digitální vlákno. Tedy jak zlepšit schopnost opakovaně používat existující informace.

Více informací o PLM naleznete zde

Správa a sdílení podkladů pro bezpapírovou dílnu

Technologické informace
 • Časy
 • Pracoviště, zdroje
 • Přípravky a nářadí


Informace z 3D modelu
 • Vizualizace operace
 • Tolerance a charakteristiky

Schopnosti
 • Automatizace zapracování změn
 • Spolupráce mezi odděleními
Přílohy a dokumentace
 • NC program
 • Seřizovací a upínací listy
 • Normy a návodkyPřínos
 • Nepřerušené digitální vlákno – maximální efektivita
 • Automatizace zapracování změn
 • Omezení pozdních změn
 • Snížení nákladů na kvalitní výrobek
Prohlížečka - Creo View

Lidé mimo konstrukci díky této aplikaci vidí všechny informace, které konstruktér v Creo Parametric zadal, vytvořil – od modelového stromu, přes geometrii, interní parametry až po MBD data.
Jakékoli poznámky, náměty na změnu či požadavky na změnu zanesete na 3D model a uložíte včetně doprovodného popisu do Windchill, který zajistí, že se tyto informace dostanou ke správné osobě, která může zahájit řízené změnové řízení.


Klíčové funkce a výhody

 • Vizualizace výrobku v reálném prostředí pomocí mobilu, tabletu nebo 2D/3D brýlí
 • Bez nutnosti zasílat 3D data
 • Podpora marketingu
 • Řízený přístup (kdo může zobrazovat)
 • Vizualizace různých variant
 • Interaktivnost (uživatel může skrývat a obnovovat komponenty)
 • Snadná aktualizace AR při změně CAD dat

Zjistěte více o Creo View
Vuforia Chalk

AR mobilní aplikace, která slouží k on-line řešení problémů se servisem, údržbou, montáží či ovládáním zařízení, které by jinak vyžadovaly přítomnost experta na místě. Přináší funkce „přítele na telefonu“ – ovšem nejen hlasem a obrazem, ale díky rozšířené realitě také kreslením. Je určena servisním technikům, montážním pracovníkům i běžným uživatelům složitějších zařízení.

Zrychluje řešení problémů
Zvyšuje produktivitu a efektivitu služeb
Umožňuje řešit nečekané problémy
Redukuje náklady na cestování
Zvyšuje bezpečnost zaměstnanců

Klíčové funkce a výhody
 • Využívá mobil / tablet / počítač / brýle RealWear a Hololens
 • Sdílí živé video, zvuk a poznámky/kresby
 • Poznámky a kresby se přichytávají k objektům
 • Navigační šipky pro lokaci poznámek
 • Automatický report po ukončení přenosu
Webinář na téma Vuforia Chalk zde

Více o VUFORIA CHALK zde
Vuforia Expert Capture

Díky Vuforia Expert Capture budou mít zaměstnanci vždy přístup ke standardizovaným pracovním pokynům, aby vykonávali svoji práci rychle, přesně a bezpečně. Snižujte chybovost a prostoje svých zaměstnanců při zachování bezpečnosti a dodržování předpisů.

Klíčové funkce a výhody
 • Expert nahraje postup pomocí aplikace Vuforia Expert Capture a 3D brýlí
 • Obsluha se řídí instrukcemi promítanými do 3D brýlí
 • Ovládání gesty a hlasem
 • Přehrává videa, obrázky, naviguje v prostoru
 • Snadné a interaktivní zaučení
Více o Vuforia Expert Capture zde


Služby od  AV ENGINEERING a.s.

Pomůžeme zanalyzovat a vytvořit postup pro Bezpapírovou výrobu (BV)
Naimplementujeme softwarové řešení a platformy nezbytné pro BV 
Zaškolíme vaše zaměstnance
Poskytneme vám technickou podporu  


Je mýtus, že bez papírového výkresu nelze vyrobit. Jde to i bez nich!Reference

Máte jedinečnou možnost, jak se jednou pro vždy zbavit tvorby výkresové dokumentace a snížit Vaši vytíženost až o 40%. Vaše firma má potenciál ušetřit nemalé náklady na tiskárny, jejich náplně, papír a roznos dokumentace. Až 80% takových nákladů lze ušetřit implementací Bezpapírové výroby.
LINAPLAST s.r.o.

česká společnost, která v roce 2020 přešla na bezvýkresovou výrobu. Nahrazením výrobních výkresů (2D) za 3D modely jsou schopni zkrátit konstrukční zpracování zakázky o 30%.
Díky, nástrojům pro Bezpapírovou výrobu a změně procesů v podniku ušetřili 500 tisíc Kč za rok 2020, které využívají pro další rozvoj.

Čeho dalšího díky této změně dokázali, se dozvíte zde


ABB Jablonec nad Nisou

Zredukovali čas na tvorbu výkresové dokumentace až o 85 %
Zredukovali počet výkresů o 80 % za současného zmenšení formátů (max. A3)
Zredukovali papírové dokumentace při změnovém procesu

UNITECH WORKHOLDING SYSTÉM

indický dodavatel řešení pro velkokapacitní obráběcí a montážní linky a specializované přípravky. Společnost Unitech Workholding Systems potřebovala zvýšit kapacitu konstrukčního oddělení a odstranit problémy se čtením výrobní dokumentace u netechnických pracovníků.

Zavedením Creo MBD metodiky nahradili výrobní 2D dokumentaci a její distribuci po firmě za plně opoznámkované 3D modely a uspořili 40% kapacity konstrukce a snížili chyby plynoucí z neporozumění 2D výkresům.

"Aplikováním metodiky MBD jsme snížili náročnost přípravy výrobní dokumentace o 40%, zvýšili srozumitelnost výrobních informací v týmu a snížili chyby v návrzích o 65%.“ Punit Koradia, ředitel společnosti