Metodika Creo Model Based Definition

Metodika Model Based Definition hraje významnou roli při budování Bezpapírové výroby. Umožňuje vybavit 2D model výrobku nebo dílu kompletními informace, které pak používá výroba a montáž. Eliminuje vytváření klasických 2D výkresů.

Abyste byli schopni Vaši společnost transformovat na bezpapírovou společnost, bude vhodné zavést metodiku Creo Model Based Definition.
Na bezpapírovou dílnu se můžeme podívat z hlediska interní komunikace v podniku, popr. Komunikace s dodavateli. Hlavním tématem je eliminace tvorby a distribuce informací v papírově formě a přesunutí tohoto toku informací do digitální podoby.

Creo Model Based Definition

MBD je konstrukční metodika, obsahující sady konceptů, postupů a nástrojů, které umožňují vytvoření kompletní 3D definice produktu na základě počítačového 3D modelu. Datová sada MBD obsahuje veškerý inženýrský záměr (včetně specifikací procesů, geometrických kót a tolerancí (GD&T) a další požadované informace). V kombinaci s atributy správy životního cyklu produktu (PLM), seznamem dílů (kusovník) a obecnými poznámkami to představuje jediný, závazný a směrodatný digitální popis výrobku, který ale už neobsahuje tradiční 2D výkresy. Datový soubor MBD definuje úplné požadavky na produkt v jeho nominálním stavu, jakož i přípustné limity a další kritéria přijatelnosti, a tím poskytuje všechna data potřebná k plánování, výrobě a validaci hardwaru výrobku.

Primárním důvodem pro přijetí metodiky MBD je efektivita. Následné přínosy jsou však monumentální, pokud jde o čas uvedení na trh a zvýšené opakované využívání informací.

Přínosy MBD metodiky:

MBD dokáže snížit až o 40% vytíženost konstruktérů a náklady firmě (tvorba 2D, tisk, roznos dokumentace)
MBD je jednotným zdrojem informací o tom, jak má být výrobek vyroben a sestaven
MBD je pro nekonstruktéry názornější a pochopitelnější zdroj informací
Každá licence Creo Parametric obsahuje funkce pro tvorbu 3D MBD modelů
Přechod na MBD je snadný, využíváte znalosti z tvorby 3D modelů a 2D výkresů


E-BOOK, který vám zodpoví 3 nejčastější dotazy k této metodě:


Jak úspěšně naimplementovat MBD metodiku do pracovního prostředí vaší firmy?
Proč všechny oblasti podniku (výroba, kvalita, nákup a další) potřebují MBD?
Jak a kde začít s používáním MBD?

K dispozici volně ke stažení ZDEVlastnosti MBD:

Nahraďte tvorbu 2D výkresů 3D modely se všemi potřebnými anotacemi
Podpora norem ASME a ISO
Sémantická GD&T architektura (anotace zvýrazní dotčené místo na 3D modelu)
GD&T Advisor pomáhá validovat a dodržovat normy


Metodika MBD
je tedy nástrojem pro vytvoření komplexního 3D modelu výrobku, který obsahuje všechny nezbytné informace pro jeho výrobu či montáž, popř. užití a servis. Samozřejmostí je podpora norem ASME či ISO.

MBD obsahuje tzv. Product and Manufacturing Information což jsou kóty, tolerance, symboly, značky povrchové úpravy, poznámky.

Takto vytvořený 3D MBD model je pak jednotným zdrojem informací pro všechna firemní oddělení či kooperující firmy. Veškeré potřebné informace v něm naleznou technologové, NC programátoři, lidé na výrobě v kvalitě či servisu.Tvorba 3D anotací v MBD je snadnější nežli tvorba 2D výkresů díky větší flexibilitě, přehlednosti a názornosti MBD.