LINAPLAST s.r.o. díky bezvýkresové výrobě pokryje daleko více zakázek


 Digitalizace, to jsou pro nás konkrétní benefity, čísla a konkurenční výhody

 


V prosinci tohoto roku to bude 30 let, co v Kralicích na Hané vzniklo sdružení dvou fyzických osob LINA, jejichž hlavním výrobním programem bylo zhotovování výlisků, přípravků a jednotlivých forem pro vstřikování plastických hmot a pryže. Rozrůstající se podnikatelská aktivita se v roce 1997 přetavila pod značku LINAPLAST, která se stále může pyšnit titulem ryze česká firma.

V současnosti je LINAPLAST významným zpracovatelem plastů a předním dodavatelem pro automobilový průmysl. Firma disponuje vlastním vývojem a konstrukcí, nástrojárnou, lisovnou, montáží a samostatným oddělením automatizace.Rozhovor poskytl Ing. Karel Novotný, technický ředitel LINAPLAST s.r.o.

Na trhu jste od roku 1991, resp. 1997. Kam se LINAPLAST za ty tři desítky let posunul?
 
Jednoduše řečeno z garáže po velkou společnost. Tedy z myšlenky a píle našeho majitele na začátku, až po moderní českou společnost, která nabízí komplexní služby a výrobky. Náš vývoj a vize, ale stále pokračují ... 

Kromě tradiční nástrojárny a lisovny máte také novou divizi - AUTOMATIZACE. Jak hodnotíte její roli v LINAPLASTu?
 
V roce 2017 se firma rozhodla řešit problémy s instalovanou automatizaci po svém, a svůj tým posílila o pár odborníků z odvětví průmyslové automatizace. Tento tým za rok práce v LINAPLASTU optimalizoval výrobní zařízení a linky dodané externími dodavateli.

V roce 2018 jsme začali dodávat různá zařízení dle specifikace i externím zákazníkům. Nyní má toto samostatné oddělení automatizace 25 kmenových zaměstnanců a dokončujeme pro ně nové moderní prostory administrativy i výrobní halu o rozloze 1800 m2. Postupnými kroky a kvalitou dodaných zařízení a linek jsme získali velice zajímavé projekty a opakovaně se k nám zákazníci vrací. Jsme výrobní firma, a proto dokážeme na základě vlastních zkušeností naše zařízení a linky dodat tak, aby fungovaly a splnily požadavky zákazníků. 
V nedávné době jste publikovali krátké info video o digitalizaci divize PLASTY, konkrétně o bezvýkresové výrobě. S jakým záměrem video vzniklo?

Chtěli jsme dát světu vědět, že jsme úspěšně ukončili první etapu digitalizace s výsledky, které jsou pozitivní pro celý podnik. Chtěli jsme inspirovat podobně velké firmy, které nad digitalizací stále ještě váhají, aby se nebály a šly do toho. Má smysl se do toho pustit! Rovněž jsme chtěli zdůraznit, že náklady pro zavedení jednotlivých fází digitalizace nejsou automaticky astronomické, a také že digitalizaci lze s vhodně vybraným partnerem realizovat realitně snadno a rychle, pokud je na co navázat.

Řekněme si na rovinu, digitalizace není jen o robotech a automatických skladech, ale je třeba ji realizovat i v technických kancelářích s celopodnikovým dopadem.
Na video se můžete podívat také na odkaze (https://youtu.be/GblG3JJBmWw)

Můžeme očekávat, že tak jak postupujete v posledních letech v digitalizaci v divizi PLASTY, tak obdobné záměry máte i v divizi AUTOMATIZACE?

Zrod této myšlenky byl právě v divizi AUTOMATIZACE, kde jsme to nastartovali. Každá výroba má, ale svá specificky odlišná nastavení.

Sdělujete, že DIGITALIZUJETE LINAPLAST – proč jste se tímto směrem vydali? Odkud vzešla iniciativa digitalizovat?

Bylo potřeba zrychlit termíny vydání konstrukce do výroby. Dále bylo potřeba lépe vizualizovat, co je potřeba vyrobit a složit na formě. Tohle pomohlo zrychlit a zpřehlednit výrobu.
Jak se díváte na digitalizaci Vy osobně?

Je potřeba si definovat, jak vnímáme digitalizaci my a jak jí může vnímat někdo jiný. My jsme s digitalizací začali již v roce 2000 – nasadili jsme 3D konstrukční software Pro/ENGINEER (dnešní Creo). Obecně to můžeme považovat za první krok digitalizace. V roce 2009 jsme zavedli nezbytné nástroje z oblasti PLM, bez kterých by automatizovaný přenos informací a změn mezi konstrukcí, nákupem, technologií, výrobou, oddělením kvality, montáží a servisem nebylo možné efektivně zvládnout.

Zavedení PLM software Windchill umožnilo centralizovat informace na jednom místě. Tato centrální databáze nám tak poskytuje napříč celým týmem vždy aktuální, přesné a dohledatelné informace. Bez této fáze by další posun byl obtížný, dovolím si tvrdit, že nemožný. Aktuální fáze digitalizace podniku je v oblasti zavedení bezpapírové výroby – můžeme hovořit o tom, že jsme téměř ve stavu bezvýkresové výroby. Výkresy momentálně děláme pouze, když práci zadáme vyrobit externě a dodavatel bez toho nemůže vyrábět.

Jaké cíle digitalizace jste si stanovili?

Momentálně se zaměřujeme na zrychlení konstrukce forem vytvořením parametrických modelů, které zrychlí samotnou konstrukci forem.

Proč bezvýkresová výroba? Můžete popsat, v jakém stavu byl LINAPLAST v éře „výkresů“, co Vás brzdilo, kde byla úzká místa?

Na výkrese nebylo vždy vše jasné a někdy byl problém při složité výrobní části se na výkrese orientovat. V éře „výkresů“ bylo pravidlem, že výroba chtěla po konstrukci vysvětlit nejasnosti, což zdržovalo obě strany. Dnes si každý dokáže otevřít přímo u výrobního stroje jednoznačně podbarvené modely dílčích částí forem. Jednotlivec si tak zkontroluje vyráběnou část a dokáže si změřit, co potřebuje.

Co bylo ve firmě potřeba změnit pro dosažení cílů?

Z pohledu majitele nebyl žádný problém, je to vizionář a každé zlepšení kvituje. Ve výrobě už to tak lehké nebylo, ale bylo důležité nepodlehnout některým kolegům, kteří nechtěli ze zaběhnutého režimu „výkresů“ uhnout. Byl to pro ně šok, když nedostali výkres a měli se přeorientovat na 3D modely a práci na počítači. Nyní by se nikdo z dílny už k výkresům nevrátil, to jsem přesvědčen.Jak jste dokázali přesvědčit lidi, že změnu je potřeba udělat a že jí mají přijmout?

Kolegy jsem nepřesvědčoval. Byla to myšlenka vícero pracovníků a poté bylo nutné to dobře připravit před samotnou realizací. U automatizace to bylo jednoduché, protože tam se tým teprve tvořil a výkresy jsme dělali pouze na prvotních projektech. V nástrojárně se po pečlivé přípravě vydala první forma do výroby bez výkresů a bylo to. Poté bylo nutné pomoci kolegům na dílně a přistupovat k nim jednotlivě a vše jim vysvětlit. Po dvou takto vydaných formách bylo vše srozumitelné. Nově kolegy u CNC zaučujeme na terminálech na programování výroby přímo strojů.

Vše klaplo na poprvé, nebo jste šli slepými uličkami, bylo potřeba upravit koncept, procesy?

Vše muselo klapnout napoprvé, jinak bychom nesplnili termín výroby a dodávky forem. Nebylo cesty zpět. Důležitá je příprava před samotnou realizací.

Jak dlouho tato etapa digitalizace trvala?

Příprava trvala půl roku.


Dá se již vyhodnotit, co bezvýkresová výroba LINAPLASTu přinesla? Zda splnila očekávání?

Bezvýkresová výroba měla být zavedena již dříve, ale každá firma se k tomu musí dostat v určité fázi svého vývoje. Přínosem je rychlost, přehlednost, lepší povědomí výroby, úspora peněz, méně chyb. Například dříve nám v průměru trvalo 14 dní vydání kompletní dokumentace k výrobě formy a nyní jsme na polovičním času tedy na jednom kalendářním týdnu. Tato úspora, zkrácení termínů vydání dokumentace, nám přinese snížení nákladů 500tis. Kč za rok. Šetříme čas i peníze a můžeme se věnovat dalším projektům.

Jaké efekty tato etapa digitalizace bude mít směrem k zákazníkům LINAPLAST?

Zrychlení celého procesu výroby forem, tedy díly nebo sestavy u zákazníka v termínu, nebo i dříve.

Kam bude v oblasti digitalizace LINAPLAST směřovat v následujícím období?

Nyní pracujeme na zdokonalení interního SW pro řízení projektů a výroby, který je již funkční v závodě automatizace, a chceme jej zavádět i v nástrojárně. Dále chceme zdokonalovat systém bezvýkresové výroby, kde jsou dále možnosti pro zlepšení.