Gramofony SEV Litovel půjdou k zákazníkům rychleji

Ani současná COVID situace nezastavila projekt digitalizace v SEV Litovel. Vedení společnosti rozhodlo dokončit projekt digitální transformace technického úseku i přesto, že řada činností mohla být provedena pouze vzdáleně.SEV Litovel vyrábí a dodává špičkové Hi-Fi gramofonové přístroje, oceňované vyznavači kvalitního zvuku na celém světě, stejně jako odbornou technickou veřejností. Společnost je taktéž dlouholetým dodavatelem automobilového průmyslu, kam SEV dodává komponenty pro ostřikování skel, naklápění reflektorů a řadu dalších elektrických prvků.


Výchozí situace

Naši klíčoví odběratelé požadují stále častěji úpravu standardních gramofonů, a to v původních nebo i kratších dodacích termínech,“ uvádí pan Jiří Mencl, jednatel a ředitel SEV Litovel. „Abychom vyhověli všem našim zákazníkům a abychom nemuseli objednávky odmítat, potřebujeme snížit časovou náročnost zakázek“, dodává pan Mencl.

Řešení

Vstupní analýzy ukázaly, že je nutno zaměřit se především na procesy v technickém úseku. Každá zákaznická úprava gramofonu totiž vyžaduje konstrukční úpravu a zásah do výrobní dokumentace. Vedení společnosti SEV se proto rozhodlo provést digitální transformaci procesů v předvýrobních etapách podniku. Cílem digitalizace technického úseku je vytvoření jednotné informační platformy, která bude zajišťovat sběr, uchování a sdílení dat o výrobcích mezi konstrukčním oddělením, přípravou výroby, útvarem nákupu, výrobou a kontrolou jakosti. Výrobek – gramofon – bude kompletně popsán digitálními informacemi, tedy 3D CAD modely a navázaným souborem dat potřebných pro výrobu fyzického gramofonu, nákup dílů a další činnosti. Kusovníky budou vznikat automatizovaně v rámci konstrukční činnosti, na základě technické specifikace zákazníka. Role papírové dokumentace bude redukována na nutné minimum. Vnitřní procesy a workflow, včetně změnového řízení, budou převedeny do digitální podoby a budou řízeny softwarovým systémem. Ruční přepisování informací mezi softwarovými systémy bude nahrazeno jejich přímým propojením.

Aktuální stav

Digitální modely gramofonů máme už nyní vytvořeny tak, aby umožňovaly rychlé zachycení a realizaci změn, které vyžaduje zákazník v rámci své objednávky. Nyní propojujeme v rámci digitalizace procesů jednotlivá oddělení a jednotlivé uživatele. Nezastavili jsme se ani v době pandemie, i když jsme museli řadu implementačních činností provádět vzdáleně. Aktuálně připravujeme zaškolení našich pracovníků. Končíme s předáváním papírových dokumentů a začínáme sdílet informace v digitální podobě. Zjistili jsme, že to je nejjednodušší cesta k cíli“, sděluje pan Mencl. „Od digitalizace našeho technického úseku očekávám, že výroba dostane dokumentaci ke konkrétní objednávce o řád dříve, tedy během několika dnů.

Na projektu Digitální transformace technického úseku SEV Litovel spolupracuje s AV ENGINEERING. Je implementován PLM systém Windchill od společnosti PTC, který bude sloužit jako jednotná informační platforma pro všechny informace k digitálnímu výrobku a současně bude řídit procesy v technickém úseku SEV Litovel.Zajímá vás více informací o možnostech digitalizace společnosti, kontaktujte nás: