Digitální vlákno – propojte lidi, procesy a výrobky

Současná éra digitalizace přináší změny srovnatelné s technologickým pokrokem v minulém století. V podnicích se mění požadavky na kvalitu, obsah, rychlost tvorby a dostupnosti dat o výrobku. Digitalizace a sběr množství informací prostřednictvím různých sensorů umožňují zvýšit tempo inovací firmám, které jsou připraveny. Urgenci digitalizace podniků potvrzuje situace v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy ze dne na den vznikla potřeba vzdáleného přístupu k datům a spolupráce on-line.

Společnosti se potýkají s problémy se správou a dostupností dat mezi odděleními a lokalitami. To brání propojení databází a zdrojů dat v reálném čase. Nedostupnost dat brání ve spolupráci a snižuje produktivitu pracovníků. Místo analýz dat je zaměstnanci zdlouhavě hledají, získávají a ověřují jejich aktuálnost. Toto si firmy při konkurenci na trhu nemohou dovolit.
Při vytváření digitálního vlákna je důležité se soustředit od začátku na zajištění hodnoty výrobku pro zákazníka a přizpůsobit se trhu. Digitální vlákno představuje jediný zdroj pravdivých dat vytvářející konzistenci informací a zajišťující spolupráci nad daty v reálném čase.Strategie vytváření digitálního vlákna

Digitálního vlákno představuje cestu k efektivní tvorbě a správě dat, zvýšení produktivity, zlepšení spolupráce v podniku a dosažení vyšší obchodní hodnoty společnosti v digitálním věku. Digitální vlákno přináší podnikům šanci na dlouhodobý úspěch za předpokladu, že společnost identifikuje komunikační bariéry a úzká místa v podniku.

Strategické kroky digitálního vlákna:

1. Nalezení všech potenciálních případů využití digitálního vlákna v podniku
Základním předpokladem pro vyhodnocení technologického řešení digitálního vlákna je vytvoření mapy nasazení digitálního vlákna.

2. Stanovení priorit využití digitálního vlákna
Plán zavedení digitálního vlákna musí začínat obchodními cíli, které zohledňují potřeby společnosti a její hodnotu pro zákazníky. Jako první by měla být realizována vlákna, která přinesou společnosti největší užitek. Obecně případy vláken propojujících data napříč odděleními a doménami přinášejí nejrychlejší a nákladově výhodnější řešení.

3. Provedení interního digitálního auditu
Audit interních systémů je rozhodující pro identifikaci dat, nutných propojení a určení nových technologií. Výsledkem auditu je mapa propojení jednotlivých zdrojů dat, systémů, oddělení, softwarových komponent a přístupových bodů.

4. Prokázání vlivu digitálního vlákna na řízení celopodnikové transformace
Po vytvoření vlákna interní zástupci prokazují přínosy řešení s měřitelnou hodnotou a návratností investic.
Digitální vlákno propojuje produkty, procesy a lidi

Manažeři výrobních společností mají následující možnosti, jak zlepšit pozici firem na trhu:

Vyvíjet diferenciované výrobky
Zefektivnit procesy
Zvýšit produktivitu lidí

Rozsah digitálního vlákna se dosud omezuje na data z konstrukce. Ignoruje se možnost vytvoření datové kontinuity napříč procesy a lidmi. V továrně lidé hrají hlavní roli a jejich plynulé interakce s digitálními vlákny napříč životními cykly výrobků a průmyslovými procesy jsou rozhodující pro práci a generování zisku.

Digitální vlákno pro diferenciaci výrobku

Pro výrobní společnosti začíná vlákno v konstrukci. Podniky zde mají zdroj informací o digitálním výrobku a na tato data se nabalují další informace. Sdílení datového modelu může zvýšit objem produktů, tržeb a provozních marží. Informace o digitálních výrobcích lze využívat obousměrně a dále ve službách, výrobě, kvalitě, prodeji, servisu a marketingu.

Digitální vlákno pro efektivitu procesů

Velké podniky mívají složité průmyslové procesy fungující na mnoha interních systémech. Digitální vlákno pro efektivitu procesů pokrývá řadu informačních zdrojů. Tady jsou výhody podobné: data získaná v reálném čase pomocí průmyslového internetu věcí (IIoT) výrobních linek umožňují vzájemnou spolupráci v továrně i mimo ni. Dynamické poskytování informací o výrobě přináší výhody manažerům, nákupčím a operátorům linek, kteří informace používají pro každodenní práci. Používání technologií pro přístup, integraci a škálování digitalizace v propojených procesech přináší řadu provozních KPI (klíčové ukazatele výkonnosti), včetně celkové účinnosti zařízení a doby seřízení linek.

Digitální vlákno pro produktivitu lidí

Zaměstnanci představují velkou část výrobních nákladů, a proto firmy hledají cesty k identifikaci neefektivních procesů a jejich zlepšení. Technologický pokrok se dosud nezaměřoval na týmy operátorů v závodech nebo na servisní pracovníky.
Servisní KPI, jako je střední doba do opravy nebo celková efektivita práce ve výrobě, řídí každodenní i strategická rozhodnutí a ovlivňují marže podniků. Pomocí rozšířené reality a dalších technologií mohou společnosti zachytit pracovní postupy v reálném světě a optimalizovat servisní postupy pro zlepšení servisních metrik.

Díky digitálnímu vláknu mohou být informace relevantní pro více osob. Pro konstruktéry jsou důležité informace o servisu (např. četnost závad, zdroje poruch), pro týmy kvality informace o shodě výrobku nebo pro školicí oddělení za účelem zlepšení uchovávání znalostí a postupů.
Pracovníci v terénu získají přístup k různým křížovým informacím, které jsou důležité pro jejich práci nebo úkol. V případě samoobslužného použití se digitální vlákno rozšíří i směrem ven ke koncovým zákazníkům.

Kdy, jak a kde začít s digitálním vláknem?

Odpověď na první otázku je jednoduchá: co nejdříve - konkurence nespí. A jak začít? Je potřeba si ujasnit cíle a strategii pro nasazení digitálního vlákna. Dále si vybrat partnera, který má zkušenosti se zaváděním digitálního vlákna. A kde začít? Rozhodně u zdroje dat, tedy v konstrukci nasazením PLM řešení. PLM je páteřní systém pro uchování, správu a řízení dat o výrobku a stejně tak pro řízení činností (procesů), které nad výrobkem probíhají. Nasazení výkonného PLM, IoT a vizualizace dat v prostředí rozšířené reality je cesta k úspěšné digitalizaci podniků.
Přínosy PLM jsou dalekosáhlé a ze zkušeností od zákazníků víme, že správně implementované PLM systémy umožní lépe splnit požadavky zákazníků a cíle společnosti, ale také vytvořit robustní základ pro digitální vlákno poskytující potřebné informace do firemních procesů.