Digitalizace podniku

Podle našich zkušeností výrobní podniky s rozsáhlými projekty stále více vyžadují schopnost spolupracovat v reálném čase napříč funkcemi, zeměpisnými oblastmi, divizemi, odděleními a externími partnery.V tom pomáhá digitalizace. My v AV ENGINEERING si uvědomujeme, že digitalizace má dopad na způsob návrhu, výroby, prodeje, provozování a údržby výrobků a služeb, a že vyžaduje celopodnikovou transformaci.

Společně s Vámi rozklíčujeme komunikační bariéry a úzká místa napříč podnikem. Na základě vstupní analýzy navrhneme individuální plán digitalizace Vaší společnosti v postupných krocích. Provedeme implementaci potřebných technologií, nastavíme celý systém podle vašich specifických potřeb, vyškolíme vaše uživatele a budeme vám k dispozici při rozjezdu nového způsobu práce.

Digitalizace výrobních podniků


Digitální věk přináší takové změny, jaké nemají v minulosti obdoby. Vytváření nových informací prostřednictvím masové digitalizace a senzorizace otevírá obrovské příležitosti. Zároveň ale odkrývá řadu nespojitostí v toku digitálních dat. Výsledkem digitalizace podniků je zvýšené tempo inovací, ale i zrychlené dopady na ty, kteří nejsou připrav

Téměř 90% manažerů dotazovaných společností Forbes uvádí střední nebo vysoké riziko pro své podniky,
pokud by se v příštích 5 letech nezabývali digitalizací.


Digitální vlákno

je jediný zdroj pravdivých dat vytvářející konzistenci, umožňující spolupráci a správné fungování jednotlivých částí podniku pomocí synchronizace dat v reálném čase, včetně jejich aplikací po i proti toku procesů. Tento škálovatelný, sdílený soubor dat je přístupný v celém podniku lidem, strojům a systémům. Více o digitálním vláknu zde (link na článek Digitální vlákno)Digitalizace technického úseku


Vytváříme pro naše zákazníky homogenní ekosystém vzájemně spolupracujících aplikací umožňující bezbariérový vývoj výrobku a přípravu jeho výroby. Součástí našeho řešení je datové úložiště všech informací, které výrobek popisují, digitální řízení klíčových procesů vztažených k výrobku a digitální komunikace s IT infrastrukturou podniku. Způsob řešení se liší podle byznys modelu výrobní společnosti – více o vztahu Digitálního vlákna výrobku a byznys modelu podniku zde.

Digitalizace výrobního podniku


Navazuje na digitalizaci technického úseku. Rozvíjíme Digitální vlákno výrobku především k výrobním částem firmy, ale také směrem k zásobování a skladování, k útvarům kvality, k servisu výrobků apod. Řešíme obohacování Digitálního vlákna výrobku o další informace, potřebné pro hladký chod výrobní společnosti.

Digitalizace údržby a servisu


Je specifická část řešení v digitalizaci podniku. V této oblasti se zaměřujeme digitalizaci správy, údržby a servisu výrobních prostředků. Řešíme dostupnost potřebné dokumentace (návody na údržbu apod.), evidenci, náhradní díly, monitoring provozu, predikci poruch atd.