Digitalizace podniku

Podle našich zkušeností výrobní podniky s rozsáhlými projekty stále více vyžadují schopnost spolupracovat v reálném čase napříč funkcemi, zeměpisnými oblastmi, divizemi, odděleními a externími partnery.V tom pomáhá digitalizace. My v AV ENGINEERING si uvědomujeme, že digitalizace má dopad na způsob návrhu, výroby, prodeje, provozování a údržby výrobků a služeb, a že vyžaduje celopodnikovou transformaci.

Společně s Vámi rozklíčujeme komunikační bariéry a úzká místa napříč podnikem. Na základě vstupní analýzy navrhneme individuální plán digitalizace Vaší společnosti v postupných krocích. Provedeme implementaci potřebných technologií, nastavíme celý systém podle vašich specifických potřeb, vyškolíme vaše uživatele a budeme vám k dispozici při rozjezdu nového způsobu práce.

Digitalizace výrobních podniků


Digitální věk přináší takové změny, jaké nemají v minulosti obdoby. Vytváření nových informací prostřednictvím masové digitalizace a senzorizace otevírá obrovské příležitosti. Zároveň ale odkrývá řadu nespojitostí v toku digitálních dat. Výsledkem digitalizace podniků je zvýšené tempo inovací, ale i zrychlené dopady na ty, kteří nejsou připrav

Téměř 90% manažerů dotazovaných společností Forbes uvádí střední nebo vysoké riziko pro své podniky,
pokud by se v příštích 5 letech nezabývali digitalizací.


Digitální vlákno

je jediný zdroj pravdivých dat vytvářející konzistenci, umožňující spolupráci a správné fungování jednotlivých částí podniku pomocí synchronizace dat v reálném čase, včetně jejich aplikací po i proti toku procesů. Tento škálovatelný, sdílený soubor dat je přístupný v celém podniku lidem, strojům a systémům. Více o digitálním vláknu zde (link na článek Digitální vlákno)Digitalizace technického úseku


Vytváříme pro naše zákazníky homogenní ekosystém vzájemně spolupracujících aplikací umožňující bezbariérový vývoj výrobku a přípravu jeho výroby. Součástí našeho řešení je datové úložiště všech informací, které výrobek popisují, digitální řízení klíčových procesů vztažených k výrobku a digitální komunikace s IT infrastrukturou podniku. Způsob řešení se liší podle byznys modelu výrobní společnosti – více o vztahu Digitálního vlákna výrobku a byznys modelu podniku zde.

Digitalizace výrobního podniku


Navazuje na digitalizaci technického úseku. Rozvíjíme Digitální vlákno výrobku především k výrobním částem firmy, ale také směrem k zásobování a skladování, k útvarům kvality, k servisu výrobků apod. Řešíme obohacování Digitálního vlákna výrobku o další informace, potřebné pro hladký chod výrobní společnosti.

Digitalizace údržby a servisu


Je specifická část řešení v digitalizaci podniku. V této oblasti se zaměřujeme digitalizaci správy, údržby a servisu výrobních prostředků. Řešíme dostupnost potřebné dokumentace (návody na údržbu apod.), evidenci, náhradní díly, monitoring provozu, predikci poruch atd.PŘÍPADOVÁ STUDIE


Podívejte se na případovou studii, kdy výrobní firma narazila na zádrhel při uvádění jednoho ze svých nových produktů na trh. Tato firma využíla digitální vlákno k identifikaci a řešení problému. Následkem byly proaktivní opatření, které směřovali ke spokojenosti zákazníků.