BEZVÝKRESOVÁ VÝROBA: jeden z faktorů digitálního vlákna

Bezvýkresová výroba je část digitálního vlákna. Mezi hlavní výhody, které přináší digitální vlákno je sdílení aktuálních dat o výrobku a procesech napříč celým řetězcem a zaznamenání údajů o výrobě a používání výrobku umožňují vytvořit zpětnou vazbu v uzavřené smyčce vývoj – výroba – zákazník.


DIGITÁLNÍ VLÁKNO PODNIKU


Předvýrobní proces


Vytvoření digitálního vlákna mezi konstrukcí a výrobou umožní konektivitu od digitálního návrhu produktu, přes transformaci kusovníku, plánování procesů, validaci a generování pracovních pokynů pro výrobu. Jednotný systém evidence dat zabraňuje přepracování, umožní rychlejší uvedení výrobku na trh a snižuje náklady na špatnou kvalitu.

Bezvýkresová výroba


Rozšíření připravenosti výroby je pojmem bezvýkresová výroby: převzetí těchto digitálních technických dat a jejich zpřístupnění v dílně. To zahrnuje schopnost dodávat digitální a rozšířené pracovní pokyny a automaticky zasílat data do připojených nástrojů (tablety, kiosky, mobily) pro pracovníky. Zahrnuje také zpřístupnění 3D dat z PLM ve výrobě. Bezvýkresová výroba zvyšuje produktivitu pracovníků, snižuje zmetkovitost, zvyšuje bezpečnost a rychlejší školení.
Systémové řízení změn


Obecně jde o správu technických dat v rámci digitálního vlákna. Zajistit, aby všechny změny a konfigurace byly plně definovány a kontrolovány, aby bylo zajištěno, že úkoly budou doručovány odpovědným osobám a dané změny a problémy budou provedeny efektivně. Cílem je snížit náklady na špatnou kvalitu, čas strávený nad implementací změn a zkrácení doby, kdy budou nové produkty uvedeny na trh.Systémové řízení kvality


Uzavřená smyčka kvality znamená vytvoření zavedení jediného zdroje snadno dohledatelných informací a dat o kvalitě napříč celou organizací – od návrhu výrobku až po servis v terénu. Digitální vlákno spojuje tyto historicky nesourodé zdroje dat, aby umožnilo zlepšit výtěžnost prvního průchodu (First pass yield), snížit počet zmetků a přepracování, eliminovat odstávky linek a rychle zavádět nápravná a preventivní opatření (CAPA).


Inovace výrobků
 


Vytvoření digitálního vlákna mezi výrobky u zákazníka a jednotlivými rolemi (pracovními pozicemi) v rámci podniku umožní zvýšit počet inovací výrobku.
Údaje o využívání výrobku (zařízení) lze například sdílet se servisními týmy za účelem zlepšování servisu výrobku a využití nových obchodních modelů (výrobek jako služba). Dalším příkladem může být sdílení provozních dat s vývojáři za účelem optimalizace návrhu výrobku (digitální dvojče). Jiným příkladem je sdílení dat s oddělením prodeje a marketingu za účelem růstu tržeb.


Optimalizace servisu


Digitální vlákno může pomoci optimalizovat servis tím, že umožní samoobslužnou službu zákazníkům, vzdálený servis a zlepší efektivitu techniků.
Efektivitu techniků zajistíte úplným a aktuálním pohledem na zařízení, včetně navržených, použitých výrobních dat. Díky těmto informacím mohou servisní technici lépe vyřešit problém, identifikovat čísla dílů na základě 3D výkresů, zkontrolovat inventář dílů a případně objednat díly.
Vzdálený servis - umožňuje technikům vzdáleně diagnostikovat a případně opravit problémy prostřednictvím jednotných dat, které byly zajištěny díky digitálnímu vláknu.
Samoobslužný servis pro zákazníky - digitální vlákno umožňuje sdílet data o využití zařízení, diagnostické data od zákazníků. Zároveň jim poskytne aktuální servisní pokyny, které lze dodat digitálně nebo dokonce v rozšířené realitě (AR)

Bezvýkresová výroba ve zkratce


Získejte informace o nástrojích pro BEZVÝKRESOVOU VÝROBU ZDE


Vytvoření strategie digitálního vlákna otevírá nové neomezené příležitosti v komunikaci a koordinaci ve společnostech.

Přínosy digitálního vlákna: