AR řešení pro SERVIS

Vzdálená asistence s rozšířenou realitou mění služby. Díky AR zvýšíte efektivitu služeb, urychlíte rozvoj dovedností, zároveň zvýšíte spokojenost zákazníků a snížíte náklady.

Posílení servisních týmů pomocí vzdálené asistence

Propojte zaměstnance v první linii se specialisty pomocí aplikace s rozšířenou realitou, aby mohli efektivněji a účinněji řešit problémy na pracovišti i v terénu.

Propojení zaměstnanců pomocí řešení AR

Vzhledem k tomu, že produkty jsou stále složitější a zkušení zaměstnanci stárnou, je klíčové poskytnout zaměstnancům v první linii přístup k odborným znalostem přímo na pracovišti. 

Průmyslové podniky vyslyšely volání a vybavují techniky v terénu i operátory v továrnách rozšířenou vzdálenou asistencí, která jim umožňuje spolupracovat s odborníky na danou problematiku a společně řešit problémy v reálném čase.

Více informací k přečtení v e-knize

Zvyšování kvalifikace servisních techniků pomocí AR

Aplikace Vuforia Chalk kombinuje pokročilé nástroje pro spolupráci v rozšířené realitě s videokomunikací v reálném čase a spojuje technika v terénu se specialistou, aby oba viděli danou situaci a mohli o ní diskutovat. Specialisti mohou na obrazovku mobilního telefonu nebo stolního počítače kreslit digitální anotace, které se přesně zachytí k 3D fyzickým objektům v reálném světě a umožní expertovi provést technika procesem krok za krokem.