ThingWorx

ThingWorx je technologická platforma, která byla od počátku vyvíjena pro internet věcí (Internet of Things - IoT). Obsahuje nejúspěšnější sadu specifických IoT nástrojů, které jsou otevřené pro budoucí rozvoj. Tak jak se svět stává více propojený, je platforma ThingWorx klíčem k rozvoji aplikací a služeb, které spojují fyzický svět s digitálním. Přináší užitek nejen koncovému uživateli výrobku, který využívá výhod připojeného výrobku, umožňuje rovněž vytvořit digitální dvojče (Digital Twin) a výrobek inovovat, zdokonalovat, či vydat se cestou Industrie 4.0 (EU), Smart Manufacturing (USA) a Made In China 2025 (MiC2025, Čína).

Největší hodnota internetu věcí spočívá v datech. Každé připojené zařízení může každý den generovat potencionálně milióny dat, ale mnohé z těchto dat zůstávají zcela nevyužity. Shromažďování, analýza a zpětné využití těchto dat je úkol pro ThingWorx.

Platforma ThingWorx se skládá z následujících komponent:
ThingWorx Foundation propojuje všechny aplikace ThingWorx a poskytuje zjednodušený a bezproblémový přístup ke všem komponentám IoT.Více informací zde
ThingWorx Utilities je sada nástrojů, které umožňují definovat, monitorovat a řídit připojené produkty.


Více informací zde
ThingWorx Analytics umožňuje v prostředí IoT v reálném čase detekovat, sledovat, analyzovat anomálie a predikovat tak případné budoucí poruchy.Více informací zde

Vuforia je sada nástrojů pro rozšířenou realitu (Augmented Reality).Více informací zde
Kepware umožňuje propojení a komunikaci výrobku s IoT aplikací.Nastal čas využít příležitosti, které nabízí internet věcí. Podívejte se na toto video k IoT.Komerční sféra   Student


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.