Gramofony SEV Litovel půjdou k zákazníkům rychlejiCreo 7.0 - série webinářůVzdělávejte své zaměstnanceJak na home office s PTC produktyNezastavujeme, jsme s VámiMathcad na maximum za výhodnou cenuZískejte více ze softwaru Creo za nižší cenuSUPro 2020LiveWorx 2020 - nejvýznamnější světová konferenceCAD renesancePour Féliciter 2020PTC rozšiřuje své CAD – PDM portfolio akvizicí OnshapePTC Windchill získal třetí ocenění ve dvou letechNové PLM konfiguraceCreo Design PackagesCreo Simulation LiveSUPro 2019 ohlédnutíVzdělávejte se s dotacemi POVEZ IIBlahopřejeme společnosti RetigoPF 2019Byli jsme na ZLINTECHuPTC Forum Europe 2018Byli jsme na MSV 2018PTC Mathcad Prime 5.0 je venkuPTC akceleruje další rozvoj prostřednictvím strategických partnerstvíPozvánka na MSV 2018Ohlednutí za 28. vzdělávací konferencíCreo 5.0SUPro 2018 dotazník/přednáškyBMW vybral software PTC Windchill a ThingWorx NavigateVeletrhy pracovních příležitostí 2018PLM - Airbus HelicoptersPTC Forum Europe 2017MSV 2017SMARTXHatchSubscription LicenceNaši obchodníci chtějí nového kolegu!Ohlédnutí za 27. vzdělávací konferencíSUPro 2017 - dotazník/přednáškyPTC Creo 4.0Oznámení o organizační změněTechnologie Sigmetrix pomáhá při transformaci PTC Model-Based DefinitionMůže se snoubit víno s rozšířenou realitou?MSV 2016InnoTrans 2016Automotive Forum 2016VuforiaThingWorxSUPro 2016PTC Windchill 11RAIL INDUSTRY MEETINGS 2016Nová korporátní identitaNejvětší výrobce speciálních ložisek ve střední Evropě ZKL Group posiluje výzkum a vývoj„Akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků, první v ČRSeminář na VŠB Ostrava

Oznámení o organizačních změnách

Ve Zlíně dne 3. 11. 2016

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o organizačních změnách, které nastávají v naší společnosti a budou postupně probíhat s předpokladem završení k 1.1. 2017.

Podstatou těchto změn je převod souboru činností v oblasti vývojových a konstrukčních služeb (R&D) ze společnosti AV ENGINEERING, a.s. do nové dceřiné společnosti AV R&D, s.r.o. s cílem využití veškerého rozvojového potenciálu této aktivity při současném využití synergických efektů v rámci skupiny spřízněných společností.
Nová společnost převezme v plném rozsahu činnosti, záměry a know-how společnosti AV ENGINEERING, a.s. v oblasti poskytování konstrukčních a vývojových služeb (podnikatelské, obchodní i výzkumně-vývojové) a bude plynule pokračovat a naplňovat dosavadní podnikatelské cíle v rámci skupiny AV ENGINEERING, a.s.

Zaměstnanci společnosti AV ENGINEERING, a.s. zařazení v divizi zabývající se poskytováním vývojových a konstrukčních služeb přejdou do nové společnosti AV R&D, s.r.o. Nová společnost bude připravena převzít plnění existujících smluv v oblasti konstrukčních a vývojových služeb za nezměněných podmínek a termínů; v této souvislosti si dovolíme Vás v brzké době kontaktovat.

Výkonným ředitelem společnosti AV R&D, s.r.o. se stane současný ředitel divize R&D společnosti AV ENGINEERING, a.s. pan
Ing. Jaroslav Malý.

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste do Vašich informačních systémů zavedli následující identifikační údaje nové společnosti AV R&D, s.r.o.:

Obchodní firma: AV R&D, s.r.o.
Sídlo: Kvítková 668, 760 01 Zlín
IČ: 04799984
DIČ: CZ04799984


Ing. Vladimír Hoferek
předseda představenstva
AV ENGINEERING, a.s.