Největší výrobce speciálních ložisek ve střední Evropě ZKL Group posiluje výzkum a vývoj.
Bude využívat pokročilý informační systém PLM.

Tisková zpráva, Praha, 27. listopadu 2014

Systém PLM (Product Lifecycle Management) je špičkový nástroj pro správu technických dat. Přední český výrobce ložisek zavádí jeho část do strategicky důležité divize ZKL - Výzkum a vývoj.

V roce 2014 byla ukončena 1. etapa implementace informačního systému PLM v ZKL. Co si pod touto větou představit? Předně byl učiněn první krok k zavedení systému, který slouží nejen pro správu dokumentů, ale měl by do budoucna spravovat data o výrobcích vznikající od nabídkového řízení, přes vývoj, výrobu a servis napříč celým koncernem ZKL. To znamená lepší sdílení informací a podpora spolupráce v rámci organizace i mimo ni. V rámci implementace se také nutně revidují všechny zaběhnuté procesy a odhaluje mnoho rezerv, které vedou k větší produktivitě. Díky automatické správě revizí jednotlivých dokumentů mají také všichni uživatelé přístup k zaručeně aktuálním datům.

V případě ZKL je rovněž velkým přínosem provázání nabídkového a vývojového procesu. Mezi poptávkou ložiska a jeho objednávkou ze strany zákazníka bývá často až několikaměsíční prodleva. Bez PLM bylo dříve při vývoji ložiska komplikované po takto dlouhém čase dohledat všechna data z nabídkového procesu. Nový systém umožňuje nejen zrychlení celého procesu, ale také snížení rizika vzniku chyb způsobených ztrátou důležitých informací ze starších jednání.

V rámci zmiňované 1. etapy byl tento systém zaveden do plného provozu v ZKL - Výzkum a vývoj. V následujícím období se budou zapojovat postupně i ostatní společnosti koncernu ZKL. Systém PLM, který je v ZKL zaváděn, je Windchill od firmy PTC a je implementován společností AV ENGINEERING.


O společnosti ZKL


Společnost ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Věnuje se výzkumu, vývoji, výrobě a distribuci valivých ložisek, výrobě speciálních ložisek a komponentů pro automobilový a železniční průmysl. Tradiční český výrobce koncern ZKL prosazuje flexibilitu a rychlost v plnění požadavků zákazníka. Ve všech činnostech navíc uplatňuje šetrný přístup k životnímu prostředí. V současné době v koncernu pracuje více než 1 110 zaměstnanců. ZKL se během své šedesátileté tradice stala osvědčeným a spolehlivým dodavatelem s certifikací pro celou řadu průmyslových podniků. Vyráběný sortiment standardních a speciálních ložisek značky ZKL plní ty nejnáročnější požadavky zákazníků v široké oblasti jednotlivých průmyslových odvětví. Příkladem kam ZKL dodává své produkty, mohou být odvětví hutnictví, energetiky, těžkého strojírenství, těžby a zpracování surovin, automobilového průmyslu, dopravy, zemědělství a mnoho dalších.

Další informace naleznete na: www.zkl.cz.