InnoTrans 2016

Naše společnost AV ENGINEERING byla jedním z vystavovatelů na letošním InnoTras 2016 v Berlíně. Setkali jsme se s mnoha našimi zákazníky a měli možnost jednat o spolupráci s budoucími partnery.

Několik momentů z tohoto světového veletrhu zachycuje malá fotogalerie.