Nezastavujeme, jsme s VámiCreo 7.0 již v dubnuJak na home office s PTC produktyMathcad na maximum za výhodnou cenuZískejte více ze softwaru Creo za nižší cenuSUPro 2020LiveWorx 2020 - nejvýznamnější světová konferenceCAD renesancePour Féliciter 2020PTC rozšiřuje své CAD – PDM portfolio akvizicí OnshapePTC Windchill získal třetí ocenění ve dvou letechNové PLM konfiguraceCreo Design PackagesCreo Simulation LiveSUPro 2019 ohlédnutíVzdělávejte se s dotacemi POVEZ IIBlahopřejeme společnosti RetigoPF 2019Byli jsme na ZLINTECHuPTC Forum Europe 2018Byli jsme na MSV 2018PTC Mathcad Prime 5.0 je venkuPTC akceleruje další rozvoj prostřednictvím strategických partnerstvíPozvánka na MSV 2018Ohlednutí za 28. vzdělávací konferencíCreo 5.0SUPro 2018 dotazník/přednáškyBMW vybral software PTC Windchill a ThingWorx NavigateVeletrhy pracovních příležitostí 2018PLM - Airbus HelicoptersPTC Forum Europe 2017MSV 2017SMARTXHatchSubscription LicenceNaši obchodníci chtějí nového kolegu!Ohlédnutí za 27. vzdělávací konferencíSUPro 2017 - dotazník/přednáškyPTC Creo 4.0Oznámení o organizační změněTechnologie Sigmetrix pomáhá při transformaci PTC Model-Based DefinitionMůže se snoubit víno s rozšířenou realitou?MSV 2016InnoTrans 2016Automotive Forum 2016VuforiaThingWorxSUPro 2016PTC Windchill 11RAIL INDUSTRY MEETINGS 2016Nová korporátní identitaNejvětší výrobce speciálních ložisek ve střední Evropě ZKL Group posiluje výzkum a vývoj„Akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků, první v ČRSeminář na VŠB Ostrava

Creo 7.0 již brzy

Způsob navrhování výrobků se neustále vyvíjí a PTC Creo na to samozřejmě reaguje. Revoluční nové funkce Creo 7.0 posouvají konstrukci výrobku na ještě vyšší úroveň.

Creo 7.0 vám pomůže výrazně urychlit inovace produktů, optimalizovat konstrukční návrh a nahradit předpoklady fakty. Jak? Díky zásadnímu pokroku v klíčových oblastech.

Generativní design
Creo 7.0 přinese nové možnosti v navrhování díky metodice generativní design. Vytvořte nejlepší možné návrhy respektující užitné, technické a výrobní požadavky. Generativní design automaticky poskytuje optimální konstrukční varianty na základě požadavků na funkci a výrobu.

Simulace v reálném čase
Nové funkce v oblasti dynamiky tekutin posouvají Creo Simulation Live na další úroveň. Konstruktéři budou mít nyní nástroje, které jim umožní simulovat chování výrobku a vytvářet varianty v daleko kratším čase než dříve.

Multibody design
Nové pracovní postupy pro konstrukci svařenců, plastových dílů se vsazenými kovovými částmi a podobných komplikovaných výrobků zásadně zkrátí návrhový čas, sníží pracnost, posílí možnost týmové spolupráce a zredukují riziko vzniku konstrukčních chyb.

Additive Manufacturing
Vylepšené nástroje pro snadnou tvorbu lékařských implantátů, geometrie pro tlumení zvuku, nárazů a geometrie pro účely filtrace. Kromě nástrojů pro generování geometrie přinese Creo 7.0 také vylepšené funkce pro 3D tisk. Celý cyklus konstrukce součásti, optimalizace a přípravy pro 3D tisk můžete řídit v prostředí Creo s výrazným podílem automatizace.

A další vylepšení produktivity Creo…

Nové výrobky, vyšší kvality a rychleji než kdykoliv předtím.

Creo 7.0 již brzy! Sledujte nás, novinky v Creo 7.0 postupně představíme podrobně.

V případě dotazů nás kontaktujte


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.