Data o výrobku jsou nejcennějším aktivem každé společnosti. Rozhodnutí založená na těchto informacích mohou mít zásadní dopad na firemní výsledky. Obchodní úspěch vychází ze správných rozhodnutí, která mohou být učiněna pouze se stálým přístupem k nejaktuálnějším informacím.
Umíte využívat svá data Creo a Windchill, do jejichž tvorby jste investovali?


Existuje spousta oddělení (nákup, výroba, kontrola, servis, atd.), která potřebují informace o výrobku. Jistě lze i nadále předávat papíry nebo rozesílat emaily. Anebo můžete využít „prohlížečku“ ThingWorx Navigate, která zajistí online, řízený a snadný přístup k aktuálním informacím bez ohledu na to, kde jsou uložena – PLM, ERP, MES.


Proč ThingWorx Navigate?


Většina podnikových informačních nástrojů je nepřístupná pro širší rozsah uživatelů s ohledem na vysokou cenu licencí, nutnost intensivního tréninku a nákladům na přizpůsobení potřebám firmy.

Rozhodující osoby, které nejsou experty v IT, často získávají informace z těchto systémů pomocí exportů a off-line nástrojů. Tyto alternativní cesty vytváří nové kopie informací, které již nejsou řízené, nereagují na probíhající změny, a proto jakákoliv rozhodnutí vycházející z těchto informací mohou být v lepším případě neaktuální, v horším případě pak zcela chybná.

Přínosy ThingWorx Navigate:


Snadná dostupnost k aktuálním informacím
Potřebná data pro každou pracovní pozici
Řízený přístup a využívání dat
Nové pohledy a myšlenky díky zobrazení informací v širších souvislostech
Efektivnější procesy vycházející ze snazšího využívání informací více uživateli z existujících zdrojů
Flexibilita - zdroj informací může být lokální databáze, Cloud, SW jako služba nebo kombinace


Nesvolávejte časově náročné porady a mějte stále přehled o vývoji jednotlivých projektů.


ThingWorx Navigate je snadno použitelný pro všechny. Umožněte výrobě, servisu, prodeji i nákupu snadný přístup k produktovým datům přes intuitivní, přátelské rozhraní.
Zajímá Vás téma PTC Navigate? Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nám napište na info@aveng.cz.