AV ENGINEERING a.s.

AV ENGINEERING je přední česká společnost zaměřená na propojování digitálního a fyzického světa. Jsme dodavatelem špičkových softwarových systémů (CAD – PLM – SLM – IoT ) od společnosti PTC. Tyto softwarové technologie implementujeme, školíme jejich uživatele a poskytujeme jim technickou podporu.

Zaměřujeme se na implementaci moderních, vysoce produktivních metod a pracovních postupů v oblasti návrhu, výroby a servisu výrobků. Automatizujeme rutinní procesy, odstraňujme činnosti s vysokým rizikem vzniku chyby a koncentrujeme lidskou činnost na tvůrčí aktivity a inovaci.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům řešení pro trvalou inovaci výrobků, způsobu jejich vzniku, provozu a servisu s cílem udržovat konkurenční výhodu. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých multioborových zkušenostech, v množství referencí a v certifikovaných kompetencích. Výsledkem naší práce jsou konkurenceschopné, vysoce produktivní a efektivní procesy našich zákazníků, flexibilně reagující na požadavky a rychlé změny trhu.Vize

Naší vizí je být vyhledávanou společností, která vysokou kvalitou služeb a softwarových systémů vytváří pro své zákazníky přidanou hodnotu, spočívající v trvalé schopnosti inovovat způsob vzniku, provozu a servisu výrobků.


Mantra


Pozorně vnímáme požadavky našich zákazníků a přinášíme jim řešení, připravené přesně pro jejich potřeby.
Inovace a proaktivita jsou naším motorem. Vždy hledáme pro naše zákazníky řešení s nejvyšší přidanou hodnotou.


Našich 23 let multioborových zkušeností ve strojírenství, množství referencí a nejvyšší stupeň certifikací je pro naše zákazníky garancí kvality a spolehlivosti.
Při naší práci vyznáváme princip partnerství spíše než vztah odběratel - dodavatel.


Historie společnosti

2017 Převedení R&D aktivit do dceřiné společnosti AV R&D, s.r.o.
2016 Společnost vstoupila do roku 2016 s novým logem a novou korporátní identitou.
2015 AV ENGINEERING je první společnost v ČR, která používá metodu Multsine při akcelerovaných zkouškách životnosti výrobků.
2014 AV ENGINEERING se podílí na implementaci PLM systému Windchill v zahraničí.
2013 Již 20 let podporuje AV ENGINEERING své obchodní partnery a jejich úsilí uvádět na trh výrobky s vyšší užitnou hodnotou, v kratším čase a za nižších nákladů.
2012 AV ENGINEERING se stává Windchill® Preferred Partner společnosti PTC® pro implementace PLM řešení Windchill®.
2011 AV ENGINEERING realizuje vývoj nového designu lokomotiv pro společnost CZ LOKO.
2010 Tvorba elektronických katalogů a návodek se stává součástí portfolia služeb AV ENGINEERING.
2009 AV ENGINEERING se stává členem ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu).
2008 Provozní zkoušky, měření a testování se stávají přirozenou součástí procesu vývoje výrobků v AV ENGINEERING.
2007 AV ENGINEERING implementuje projektové řízení jako standardní nástroj řízení vývojových zakázek.
2006 Plnohodnotné začlenění PLM produktů společnosti PTC® na bázi systému Windchill® do obchodní linie AV ENGINEERING.
2005 AV ENGINEERING se stává nejúspěšnějším Value Added Resellerem (VAR) společnosti PTC® v teritoriu EE. Získává status Maintenance Services Provider pro produkty PTC® a Platinum VAR.
2004 Spektrum poskytovaných analýz a simulací je doplněno o oblast CFD analýz (proudění tekutin a plynů).
2003 AV ENGINEERING rozšiřuje své působení v oblasti vývoje a konstrukce výrobních linek, manipulátorů, měřících a kontrolních přípravků.
2001 Prohloubení expertízy v oblasti CAE analýz a simulací (návrhy a optimalizace světelných systémů, toleranční analýzy CETOL™, simulace procesu tváření apod.).
2000 Vývojové a konstrukční služby se stávají strategickou komponentou v produktové linii.
1997 Založení oddělení Technické výpočty s jasným odhodláním poskytovat zákazníkům komplexní podporu při vývoji jejich výrobků zahrnující speciální a expertní činnosti v oblasti analýz a simulací virtuálních prototypů.
1995 Založení divize Engineering se stává logickým krokem v postupném rozšiřování obchodní linie AV ENGINEERING, a to v oblasti přímé podpory vývoje výrobků u našich zákazníků s orientací na automobilový průmysl a další odvětví.
1993 Založení společnosti. Hlavní aktivitou se stávají dodávky, implementace a technická podpora unikátního konstrukčního systému Pro/ENGINEER® od společnosti PTC®.


Certifikace


                                 

Projekty EU


"Projekt vybudování nové výpočetní a úložné kapacity IT byl financován z prostředků Operačního programu podnikání a inovace"


Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji
 reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069Naše společnost zaměstnává na dotovaných pracovních místech zaměstnance v rámci regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.