PTC Creo View ECAD

Zvyšující se podíl elektroniky ve výrobcích představuje velkou výzvu pro mnoho společností. Ty potřebují umožnit lidem uvnitř i vně firmy prohlížet a interaktivně zkoumat elektronické návrhové informace. Aplikace PTC Creo View ECAD vám umožní snadno vizualizovat desky plošných spojů (PCB) samostatně, popřípadě v kontextu návrhu celého výrobku. PTC Creo View ECAD podporuje data ze všech hlavních EDA nástrojů včetně schémat a dokumentů z různých zdrojů. Vzhledem k tomu, že PTC Creo View ECAD a PTC Creo View MCAD využívají stejné prostředí, mohou uživatelé obou aplikací provádět křížové porovnání a interakce na elektronických a mechanických CAD datech.

Vlastnosti a výhody:

Prohlížení schémat zapojení, nebo fyzických plošných spojů bez použití ECAD designových nástrojů
Vizualizace úplného elektronického výrobku včetně 3D modelů
Inteligentní vyhledávání a vizualizace součástek, pinů a okruhových atributů.
Porovnání zapojené schématu a fyzické signální trasy
Zkracuje vývojový cyklus až o 35% a zvyšuje produktivitu při testování plošných spojů

Komerční sféra   Student


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.