Zvýšení profitability servisu


Výzvy

Cílem vaši servisní organizace je poskytovat ty nejlepší služby ve správný čas, na správném místě a ke spokojenosti zákazníka. Výzvou je, jak to udělat se ziskem. Jestliže se vaše společnost potýká s neefektivitou, která brání ziskovosti, příčinou je pravděpodobně roztříštěná servisní síť a zastaralé procesy. Pokud neexistuje žádný ucelený pohled na služby a jejich výkonnost a není možno provádět rozhodnutí v reálném čase. Právě zde je prostor pro zvýšení účinnosti a ziskovosti.

Dopad

Nepropojené systémy vedou k snižování vašeho zisku například tím, že jsou objednány a odeslány nesprávné náhradní díly, že se vám zvyšují záruční náklady, které by bylo možno odstranit včasnou a správnou informací, popřípadě nízkou produktivitou a dalším plýtváním zdrojů a úsilím.

Co s tím

Dejte své servisní síti nástroje pro efektivní vyhodnocení zásobování náhradními díly, nástroji, které potřebují k efektivnějšímu a ziskovému plnění svých úkolů. Z globálního pohledu pak bude mít vaše organizace přehled o provozu, výkonnosti, což vám umožní analyzovat, plánovat a optimalizovat služby pro maximalizaci vašeho zisku.

 Řešení


Product Lifecycle Management (PLM)

Je základ úspěšného řízení vývoje a v rámci celého podniku bývá strategickou komponentou. PLM pomáhá zvládat výrobcům složité procesy napříč odděleními, pomáhá v koordinaci distribuovaných týmů, aby vytvářeli důsledně a efektivně co nejlepší produkty.
Více zde

Computer-Aided Design (CAD)

Je softwarové řešení, které poskytuje výkonné a snadno použitelné nástroje pro vytváření inovativních výrobků, které pomohou vaši organizaci vytvořit kvalitnější výrobky, proniknout na nové trhy a odlišit se od vašich konkurentů. Je zde ale řada technických a organizačních výzev při implementaci 2D a 3D CAD nástrojů.
Více zde


Application Lifecycle Management (ALM)

Je řešení pro řízení životního cyklu softvérových aplikací a to od konceptu až po dodání.
Více zde

Internet of Things (IoT)

Software, čidla a konektivita jsou nedílnou součástí čím dál tím více výrobků. Tyto změny vytvářejí nové příležitosti.
Více zde

Service Lifecycle Management (SLM)

Ať už jste výrobce, poskytovatel služeb, nebo uživatel, bude vás zajímat různé servisní informace. PTC SLM je řešení pro tvorbu a řízení servisních informací o výrobku
Více zde