TRANSRAIL 2015

Společnost AV ENGINEERING se zúčastnila kontraktačních B2B jednání s dopravci a dodavateli kolejových vozidel na Francouzkém železničním trhu.

Speciální povědomí při příležitosti diskuzního fóra bylo věnováno budoucnosti městské a příměstské dopravy včetně renesance tramvajových vozidel.