Speciální zkušební stav Tensile Machine AV 015

Na konci března byl dokončen vývoj SW prototypu „trhačky“ AV015. Na vývoji se podíleli pracovníci oddělení konstrukce, technických výpočtů a zkušebny. Trhačka je připravena k nabídkám směrem do zkušebních laboratoří. V případě zájmu o toto zkušební zařízení jsme schopni dodat fyzický prototyp do 3 měsíců.

Základní parametry trhačky AV015 udává datasheet níže.